“Een goede bodem is van levensbelang voor onze gewassen.” Aan het woord is Hans van Eyken, buxuskweker in Eersel en deelnemer aan het project ‘Bodem en water in de Kempen’. De bodem is op veel boomkwekerijen lang een ondergeschoven kindje geweest. In het project worden de deelnemende boomkwekers geholpen bij een plan van aanpak om de bodem op hun bedrijf op orde te krijgen. “Het grootste voordeel voor mij is dat we van elkaar kunnen leren. Kennis uitwisselen tussen kwekers is zo belangrijk”, vindt Van Eyken.

Door intensieve grondbewerking en minder aandacht voor bodemleven en structuur, is de grond van veel percelen in de boomkwekerij van tegenvallende kwaliteit en is het waterbergend vermogen onvoldoende. In het drie jaar durende project ‘Bodem en water in de Kempen’ worden boomkwekers en vaste plantenkwekers begeleid bij het verbeteren van het bodemleven en de bodemstructuur, het verhogen van het organische stofgehalte en het weerbaarder maken van het gewas. Dat gebeurt in een combinatie van veldbijeenkomsten, de aanleg van praktijkproeven en enkele uren individuele begeleiding per jaar. Het project wordt ondersteund door Waterschap De Dommel en begeleid door Delphy Boomteelt en Hessel Marketing & Communicatie.

“Bodem was ondergeschoven kindje”

Boomkweker Hans van Eyken heeft in Eersel een buxuskwekerij in de vollegrond op 50 hectare. Vanwege de afnemende populariteit van buxus, gaat het familiebedrijf vanaf dit jaar inzetten op andere teelten, zoals taxus, laurier en conica. “De bodem was ook bij ons een beetje een ondergeschoven kindje”, vertelt Van Eyken. Twee jaar geleden veroorzaakte hevige regenval flinke schade aan zijn percelen. Om te leren hoe hij de bodem weerbaarder kon maken, woonde Van Eyken eerder een cursus bodemverbetering bij van Hans Smeets van Delphy Boomteelt. Smeets is ook één van de begeleiders in het huidige project. “Naar aanleiding van die cursus zijn we eens kritisch gaan kijken naar de grond van onze percelen. Hoe staat het eigenlijk met het bodemleven en de structuur? Hevige regenval en droogte komen steeds vaker voor en daar willen we op voorbereid zijn.”

“Te harde bodem neemt niks op”

Na de cursus begon Van Eyken met het aanbrengen van organisch materiaal op ongeveer de helft van zijn percelen. Daarvoor heeft hij een contract met de gemeente Eersel. “We ontvangen al het bladafval van de gemeente, zodat wij het tussen de planten kunnen versnipperen.” Dit organisch materiaal stimuleert volgens de boomkweker het bodemleven omdat de grond losser wordt en de grond als een soort spons water gaat vasthouden. “Voorheen werd water nauwelijks door de bodem opgenomen omdat de grond erg hard was. Met je blote handen een gat graven van 20 centimeter kon bijvoorbeeld absoluut niet. Als de sloten volstonden, stroomde het water door het gewas, wat weer schade veroorzaakte.”

wortels

Minder last van droogte

Het organisch materiaal zorgde binnen twee jaar voor verbetering. “De grond werd luchtiger en er kwamen meer regenwormen”, legt Van Eyken uit. “Die maken kleine gangen en vergroten daarmee de sponswerking van de grond. Dat zorgde er tijdens enkele warme en droge weken in 2017 voor dat de planten op de bewerkte percelen hier weinig last van hadden.” Deze bodemverbetering weegt voor Van Eyken ruim op tegen de extra kosten en de logistiek die komt kijken bij het verzamelen en verspreiden van het plantafval.

Kennis uitwisselen is belangrijk

Omdat Van Eyken al bezig was met bodemverbetering, was de stap om deel te nemen aan het project ‘Bodem en water in De Kempen’ heel snel gezet. “De eerste bijeenkomst, in mei van dit jaar, vond bij ons in de kantine plaats”, vertelt Van Eyken. “Het grootste voordeel voor mij is dat we van elkaar kunnen leren. Kennis uitwisselen tussen kwekers is zo belangrijk. Het zorgt voor bewustwording en dat is echt nodig. Een goede bodem is immers van levensbelang voor onze gewassen.” Van Eyken enthousiasmeerde ook boomkwekers uit de buurt voor het project, dat inmiddels zo’n 15 deelnemers heeft. “Je komt regelmatig op de koffie bij elkaar en dan praat je er toch vaak over. De problematiek die wij ervaren, is veelal hetzelfde. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat veel telers weten van het bestaan van dit project en het belang ervan.”

‘Bodem en water in de Kempen’

Waterschap De Dommel ondersteunt het  project ‘Bodem en water in de Kempen’ omdat een gezonde bodem belangrijk is voor de waterdoorlaatbaarheid en het watervasthoudend vermogen van de bodem. Binnen het driejarige project worden veldbijeenkomsten georganiseerd en praktijkproeven aangelegd. Deelnemende kwekers krijgen ook enkele uren per jaar individuele begeleiding. Een vergelijkbaar project loopt ook in Limburg. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Martin Bouwman: Mbouwman@dommel.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?