Botulisme komt vaak voor in de zomer en het voorjaar en heeft de sterfte van dieren, zoals eenden en vissen tot gevolg. De meest voorkomende vorm van botulisme is in principe niet gevaarlijk voor de mens. Honden en andere dieren kunnen er ziek van worden.

Als ondiep water snel wordt verwarmd kan de bacterie die botulisme veroorzaakt zich snel vermenigvuldigen. Deze bacterie komt voor in de grond, de waterbodem, vogels, vissen en andere dieren. In een warme en zuurstofloze omgeving met voedsel, bijvoorbeeld in dode dieren of rottende planten, maakt de bacterie gif aan. Zodra levende dieren eten van deze dieren- of plantenresten, krijgen zij dit gif ook. Verlammings- en verstikkingverschijnselen zijn vaak het gevolg.

Maatregelen bij botulisme

Het waterschap zorgt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en verricht onderzoek naarĀ botulisme. Afhankelijk van de locatie maken waterschap en gemeente afspraken over de ruiming van de dode dieren en andere te treffen maatregelen. Ook kan het soms helpen het oppervlaktewater te verversen, waarbij er meer zuurstof aan het oppervlaktewater wordt toegediend, bijvoorbeeld door het water door te spoelen.

Contact met water dat besmet is door botulisme

Het waterschap raadt iedereen aan extra zorgvuldig te zijn en onnodig contact met het besmette water te vermijden. Ook honden kunnen beter niet in water met botulisme zwemmen. Wij adviseren om daar niet te vissen.

Hoe weet ik in welk water botulisme aanwezig is?

In het seizoen staat een actueel overzicht van alle locaties met blauwalg en/of botulisme staat op de website.

Is botulisme gevaarlijk?

De meest voorkomende vorm van botulisme is in principe niet gevaarlijk voor de mens. Honden en andere dieren kunnen er ziek van worden. Eenden en vissen kunnen erdoor sterven.

Waar komt botulisme vandaan?

Als ondiep water snel wordt verwarmd kan de bacterie die botulisme veroorzaakt zich snel vermenigvuldigen. Deze bacterie komt voor in de grond, de waterbodem, vogels, vissen en andere dieren. In een warme en zuurstofloze omgeving met voedsel, bijvoorbeeld in dode dieren of rottende planten, maakt de bacterie gif aan. Zodra levende dieren eten van deze dieren- of plantenresten, krijgen zij dit gif ook binnen. Verschijnselen van verlamming en verstikking zijn vaak het gevolg.

Wat doet het waterschap aan bestrijding van botulisme?

Het waterschap zorgt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en verricht onderzoek naar botulisme. Afhankelijk van de locatie maken waterschap en gemeente afspraken over de ruiming van de dode dieren en andere te treffen maatregelen. Ook kan het soms helpen het oppervlaktewater te verversen, waarbij er meer zuurstof aan het oppervlaktewater wordt toegediend, bijvoorbeeld door het water door te spoelen.

Heeft u gevonden wat u zocht?