De werkgroep Bouwen met Natuur (BmN) kijkt naar maatregelen om beken op een meer natuurlijke manier te herstellen. Door te kijken naar natuurlijke processen en potenties worden de vastgestelde doelen voor een bepaald gebied gerealiseerd.

rivier in de natuur

Bouwen met Natuur maatregelen zijn tot op heden vaak kleinschalige maatregelen, zoals dood hout in de beek en aangepast maaien, die vooral beheersmatig van aard zijn. Het idee om met natuurlijke processen te werken, komt voort uit de grote beekherstelprojecten die in het verleden zijn uitgevoerd.

Het plan van aanpak is vastgesteld door de stuurgroep. Als eerste is het van belang dat kennisvragen worden beantwoorden. De kennisvragen hebben betrekking op hydrologische kennis, ecologische kennis en kennis over governance en zijn door de werkgroep geformuleerd. De focus ligt met name op het verkrijgen van inzicht in hydrologische risico's.

Partners

Aan deze innovatie wordt samengewerkt met: Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Wetterskip Fryslân, Waterschap Hunze en Aa's, Waterschap Limburg, Waterschap Rijn en Ijssel, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Vechtstromen en de Stowa.  

Meer weten over deze innovatie?

Neem dan contact op met Ineke Barten, ecoloog bij Waterschap De Dommel, tel: (0411) 618 472 of e-mail: ibarten@dommel.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?