Op 30 maart, de geboortedag van Vincent van Gogh, dienen partners van overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven een masterplan in bij minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om een gebied centraal in Brabant aan te wijzen als Van Gogh Nationaal Park (Van Gogh NP).