Het Brandven in Oisterwijk is geselecteerd als een van de 10 waterparels in Nederland met een goede waterkwaliteit, met veel verschillende soorten watervogels en waterdieren. Dat blijkt uit het landelijk burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ naar de waterkwaliteit van kleine wateren in Nederland. Minder dan 1 op de 5 (17%) van de onderzochte wateren is van goede kwaliteit. Meer dan tachtig procent heeft een matige tot slechte kwaliteit. In het onderzoek zijn 10 wateren geselecteerd waar het goed gaat met de waterkwaliteit en die positief worden beleefd door omwonenden. Deze tien waterparels kunnen als voorbeeld dienen om meer waterparels in Nederland te realiseren.

Het burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ is een initiatief van onder meer Natuur & Milieu, de ASN Bank en tien waterschappen, waaronder Waterschap De Dommel, dat dit jaar voor de derde keer is gehouden. Mensen in heel Nederland brachten deze zomer de waterkwaliteit in kaart van bijna 1100 kleine wateren zoals sloten, vennen, vijvers, grachten en kleine plassen, waarvan 24 in het gebied van Waterschap De Dommel. Dit jaar deden voor het eerst meer dan 700 kinderen uit 32 klassen van het basisonderwijs mee. Zij hebben in groepjes een water bij hen in de buurt gemeten.

Meer waterparels

Waterschap De Dommel heeft op basis van de metingen Het Brandven geselecteerd als waterparel. Een goede waterkwaliteit herken je aan helder water in combinatie met onderwaterplanten, veel verschillende waterdieren en insecten en niet te veel voedingsstoffen zoals nitraat en fosfaat. Het Brandven heeft voldoende onderwaterplanten en weinig voedingsstoffen in het water. In en rond het water leven veel verschillenden soorten watervogels en waterdieren waarvan we weten dat ze alleen voorkomen bij goede waterkwaliteit.

De tien deelnemende waterschappen hebben op basis van het burgeronderzoek 10 waterparels gekozen die het beste scoorden. Het gaat om wateren met een goede waterkwaliteit en een positieve waterbeleving. Deze waterparels liggen verspreid over Nederland in zowel natuur-, stedelijke als agrarische gebieden. De gevonden waterparels laten zien dat het op veel meer plekken mogelijk is om waterparels met een rijke biodiversiteit en een goede waterkwaliteit te realiseren.

Mado Ruijs, dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel: “Schoon water is essentieel voor mens, plant en dier. Het Waterschap werkt samen met partners aan verdere verbetering van de waterkwaliteit want dat is hard nodig. Het is heel fijn en leuk dat zoveel inwoners meehelpen met het meten ervan, want dan weten we het nog beter.”

Jan van de Graaf, adviseur van Waterschap De Dommel: “Een goede waterkwaliteit is van levensbelang voor alles dat in of bij het water leeft. Het waterschap heeft de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit. Het Brandven bij Oisterwijk laat zien hoe goede waterkwaliteit er uit ziet. Iedereen kan bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er meer waterparels komen.”

Wat kun je zelf doen?

Inwoners kunnen zelf ook bijdragen aan een goede waterkwaliteit. Voorkom zwerfafval. Gooi niets in het water, maar in de afvalbak. Voer geen brood aan eenden. Veel brood eten ze niet op: op die manier wordt het water voedselrijker. Dat zorgt voor een enorme algengroei en slechte waterkwaliteit. Dit gebeurt ook als je teveel lokvoer voor vissen strooit. Bekijk de Waterschijf van vijf voor meer tips en weetjes: www.waterschijfvanvijf.nl.