13 Brabantse (water)partijen, waaronder Waterschap De Dommel, hebben afgesproken intensiever samen te werken om de grondwatervoorraad in Brabant te verbeteren. Het doel van deze samenwerking is om meer water vast te houden en minder grondwater te gebruiken. En ook bij droogte of wateroverlast sneller te kunnen reageren om schade en overlast te beperken. De afspraken die hierover zijn gemaakt, staan in het ‘Grondwaterconvenant 2021-2027' dat op 15 december is ondertekend. Het is de eerste keer in Brabant dat zoveel partijen gecoördineerd en in deze omvang afspraken maken om de snelgroeiende grondwaterproblematiek aan te pakken.

Martijn Tholen, dagelijks bestuurder Waterschap De Dommel:

“Het is heel goed dat we deze grote stap nu met elkaar zetten. Daar staan we vierkant achter. Elke organisatie heeft acties te doen voor het grondwater en heeft daarvoor getekend, wij ook, als waterschap. Al langer werken we aan droogte en verdroging, zoals alle ‘elke druppel telt’-maatregelen. Met dit convenant werken we vanuit alle sectoren allemaal naar hetzelfde doel toe. Da’s de enige manier.”

Verminderen, aanvullen en vasthouden

De grondwatervoorraad in Brabant staat al langere tijd onder druk. Dat is zorgelijk, want we hebben dit grondwater nodig voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. Om de balans te verbeteren tussen de hoeveelheid grondwater die we gebruiken en de hoeveelheid die we aanvullen, zijn meer maatregelen nodig. Dit is niet makkelijk, want we hebben de laatste jaren te maken met zowel extreem droge periodes als met hevige regenval en wateroverlast. En ook gebruiken we, met zijn allen, steeds meer grondwater. Reden genoeg voor 13 partijen in Brabant om samen maatregelen te nemen om de balans te verbeteren tussen de hoeveelheid grondwater die we gebruiken en wat we aanvullen en vasthouden, zodat ook toekomstige generaties kunnen beschikken over voldoende grondwater.

Het grondwaterconvenant: herstellen en bewaken

Alle partijen realiseren zich dat grondwaterstanden structureel dalen, beeksystemen in droge perioden sneller droogvallen en er steeds vaker waterschaarste is. En daarom maken partijen afspraken tot eind 2027 hoe zij de grondwaterbalans in Brabant herstellen en bewaken.

De vijf bouwstenen uit het convenant zijn:

  • We willen meer water vasthouden in het hele watersysteem en meer aanvoeren om uiteindelijk ook meer te infiltreren of anders te kunnen benutten; 
  • We willen minder grondwater gebruiken en ook minder verdampen;
  • In de (toekomstige) ruimtelijke plannen sturen we meer op water vasthouden en infiltreren en we beperken het (regionaal) gebruik van grondwater;
  • We zoeken naar nieuwe en innovatieve oplossingen;
  • We maken duidelijke afspraken over de manier waarop we samenwerken en wat we in deze samenwerking van elkaar verwachten.

Innovatieve oplossing: roterend duikerschot als voorbeeld

Dit draaibare schot kan op een duurzame en eenvoudige manier in duikers worden geplaatst. Daardoor kan water beter en langer worden vastgehouden. Water krijgt zo de tijd om in de bodem te zakken en het grondwater aan te vullen. Deze goedkope en uitvoerbare innovatie, bedacht door Dommelmedewerkers, won in december de waterinnovatieprijs van 2021.

In de video laten de bedenkers zien hoe het duikerschot werkt.