De Hazenloop in het buitengebied van Vessem heeft een bruinoranje kleur. Aan de rand heeft het water een witte uitslag. Een wandelaar zag het opvallend gekleurde water en deed een melding. Waterschap De Dommel vermoedt dat dit komt door een natuurlijk proces. Om uit te sluiten dat het een chemisch probleem is, laten we vandaag monsters nemen van het water.

In de grond rondom de Hazenloop zitten van nature zwavelbacteriën. Door de vele regen van afgelopen tijd is de grondwaterstand flink gestegen. Daardoor stroomt sulfaatrijk water uit de bodem de sloot in. De zwavelbacteriën reageren hier enorm op. Dit zorgt voor de witte kleur. De oranje kleur van het water kan door komen door humuszuren of ijzer in het grondwater.