Dinsdag 27 september openen wij samen met gemeenten Cranendonck en Heeze – Leende, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant het project ‘Herinrichting Buulder Aa’.  Dit doen we met een huifkartocht langs verschillende locaties aan de Buulder Aa.

 • De werkzaamheden
  Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het herstel van het beekdal van de Buulder Aa. De beek is over een lengte 4 kilometer opnieuw ingericht. Daarnaast hebben we zes stuwen passeerbaar gemaakt voor vissen en maatregelen genomen om verdroging van het natuurgebied Ulkedonken tegen te gaan. Nu alle werkzaamheden zijn afgerond, wordt het project dinsdag 27 september van 13.30 tot 17.30 uur feestelijk geopend.
 • “Trurkse Brug” in oude glorie hersteld
  Het programma start om 13.30 uur op de rioolwaterzuivering in Soerendonk, Perkstraat 1. Van daaruit wandelen we naar de “Trurkse Brug”. Deze brug  diende vroeger als verbinding tussen Maarheeze en Soerendonk, maar is tussen 1965 en 1975 verwijderd. Tijdens de herinrichting van de Buulder Aa in 2016 ontstond de wens vanuit de streek om de brug weer in haar oude glorie te herstellen. Iedereen kan nu de Buulder Aa oversteken en zo een mooi aaneengesloten ommetje maken vanuit Maarheeze of Soerendonk.
 • Huifkartocht langs projectlocaties
  Om 14.30 uur start een rondleiding langs de Buulder Aa met huifkar. Tijdens deze tocht krijgen belangstellenden de kans een kijkje te nemen op diverse projectlocaties. Hier geven  Waterschap De Dommel, gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende, Staatsbosbeheer en  provincie Noord-Brabant uitleg over het project en de uitgevoerde werkzaamheden. De middag wordt afgesloten op het terrein van de rioolwaterzuivering in Soerendonk.   

De herinrichting van de Buulder Aa heeft als doel: herstel van de natte natuur in de omgeving van de beek en Ulkedonken. De Buulder Aa heeft in de loop der jaren gedeeltelijk zijn natuurlijke loop verloren. De beek is rechtgetrokken, verbreed en er zijn stuwen in geplaatst. Hierdoor is veel kwaliteit in de beek en in het beekdal verloren gegaan. Veel planten en vissoorten zijn verdwenen of sterk in aantal en kwaliteit achteruitgegaan. Door de geplande herinrichting wordt de natte natuur in de omgeving van de beek en Ulkedonken hersteld. De loop van de Buulder Aa wordt bochtiger, de stroomsnelheid gaat omhoog en de oevers worden afwisselender. Dit is een goede ontwikkeling voor zowel planten en dieren. Dankzij groenstroken langs de beek kunnen dieren zich verplaatsen. Door het passeerbaar maken van de stuwen, kunnen vissen in de toekomst stroomopwaarts zwemmen om daar te paaien.

Projectgebied

Het projectgebied wordt, grofweg, in het westen begrensd door de Raadbroekweg, in het oosten door de Rijksweg A2, in het zuiden door 'De kleine Bruggen' (weg) en in het noorden door het bosgebied Renheide. Een klein gedeelte van de Buulder Aa voldoet grotendeels aan de eisen die worden gesteld aan beekherstel. Dit is het gedeelte vanaf de Kleine Bruggen tot even ten zuiden van de zuivering Soerendonk. Het gedeelte tussen de zuivering en het eind van bosgebied Renheide is minder goed op orde. De geplande maatregelen hebben voornamelijk betrekking op dit gedeelte van de beek.

Laatste nieuws

 • Start werkzaamheden stuwen Renheide
   De laatste weken zijn de stuwen in de beek tussen Soerendonk en het bosgebied Renheide vispasseerbaar gemaakt. In de tweede week van mei 2016 start aannemer Van der Zanden met de werkzaamheden aan de resterende stuwen tussen Renheide en de A2. De stuwen GA1 - st 9 en GA1 - st 10 worden nu vispasseerbaar gemaakt door aanleg van een zogenaamde De Wit-vispassage. Hierbij wordt langs de stuw een kunstwerk aangebracht. In een rechthoekige goot voorzien van schotten worden afwisselend links en rechts op de bodem poortjes aangebracht waar vis door kan zwemmen en waarmee het verval van de stuw overbrugd wordt. De vispassages hebben geen effect op de waterpeilen in de Buulder Aa.

 • Uitkijkpunt
  Sinds eind november 2015 kunnen belangstellenden een kijkje nemen bij de werkzaamheden in het gebied. Waterschap De Dommel heeft daar namelijk het tijdelijke mobiele uitkijkpunt op de kruising van ‘d Aasdonken en Raadbroek geplaatst.
 • Start uitvoering herinrichting Buulder Aa
  Op 7 oktober 2015 is Waterschap De Dommel gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Buulder Aa tussen Soerendonk en Leende. Deze herinrichting zorgt voor een natuurlijk slingerende Buulder Aa, het herstel van Natte Natuurparel  Ulkedonken en het vispasseerbaar maken van  3 stuwen zodat vissen vrij kunnen trekken tussen verschillende delen van de Buulder Aa en omliggende beken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf van der Zanden.

Samenwerking & subsidie

Waterschap de Dommel werkt bij dit project samen met de gemeente Cranendonck, de gemeente Heeze – Leende, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant.
Aannemer van der Zanden uit Moergestel start op 7 oktober met de werkzaamheden. De verwachting is dat het werk in maart 2016 wordt afgerond. Het project komt mede tot stand door financiële samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het project, neem dan gerust contact op met Roel Dobbelsteen van Waterschap de Dommel: tel. 0411-618 335 of e-mail: rdobbelsteen@dommel.nl

Geactualiseerd: 12 mei 2016

Kaart projectgebied

Heeft u gevonden wat u zocht?