Wijk- en buurtverenigingen kunnen weer subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat. Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen hiervoor ruim 1.300.000 miljoen euro in de pot van het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds.