Bij Waterschap De Dommel vinden we duurzaamheid en verstandig omgaan met natuur en water belangrijk. We willen daarom graag de CO₂-voetafdruk van ons waterschap kleiner maken. Ons doel is om in 2025 95% minder CO₂ uit te stoten dan in 2019. Om dit doel te behalen hebben we ons laten certificeren op niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder. En dit certificaat hebben we op 1 juli 2022 behaald!

De CO₂-Prestatieladder als hulpmiddel

De CO₂-Prestatieladder helpt ons om erachter te komen hoeveel CO₂ we uitstoten én om ervoor te zorgen dat dat steeds minder wordt. Dit is een aanpak die is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)(externe link).

We hebben de CO₂-Prestatieladder ingevoerd op niveau 3. Dit betekent dat wij inzage geven in onze CO₂-voetafdruk, ons energiebeleid, en onze reductiedoelstellingen. Ook geven we informatie over de maatregelen die we nemen om onze doelen te halen.

Zo verminderen wij onze CO₂-uitstoot

✅ Inkoop Nederlandse groene stroom
✅ Investeren in duurzame energie
✅ Optimalisatie Warmte Koude Opslag (WKO)
✅ Rijden op groen gas
✅ Verkennend onderzoek: produceren waterstof
✅ Onderzoek: van het fossiele aardgas af
✅ Onderzoek: inzet warmtepompen in combinatie met restwarmte
✅ Onderzoek: elektrificatie materieel
✅ Onderhoudsmaterieel op hernieuwbare diesel (HVO)

Meer informatie over onze CO₂-voetafdruk en doelstellingen