Het algemeen bestuur bespreekt in functionele commissies voorstellen voor. Het adviseert het dagelijks bestuur over die voorstellen voordat ze worden voorgelegd aan het algemeen bestuur.