Afgelopen zaterdag werd controle uitgevoerd op beregeningen en bespuitingen. Met name in de omgeving van Casteren, Someren en Bergeijk werd er beregent met grondwater, dat tegen de huidige regels in gaat. Een enkele keer was kwam het voor dat iemand in strijd was met het zogenaamde “urenverbod” en 3 keer werd er beregend zonder toestemming. In alle gevallen wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt waarbij de boete tussen de € 500 en € 2000,- ligt.

Soms moeten de overtredingen door de gebruiker van de grond ook worden gemeld naar de RVO. Hierdoor kan de subsidie vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden verlaagd (lees meer over het naleven van de wetten en regels).
Er werden geen illegale bespuitingen of onttrekkingen uit oppervlaktewater geconstateerd. Omdat er meerdere activiteiten zijn gezien die niet mogen volgens de regels, zal het waterschap ook de komende tijd controles buiten kantooruren uitvoeren.