Omdat het zo droog is, controleert Waterschap De Dommel in het hele gebied extra op beregeningen. Dat doen onze handhavers zowel tijdens als buiten kantooruren. De regels rondom beregenen worden goed nageleefd.