Wij weten op dit moment niet precies hoe lang de corona-maatregelen van kracht zijn en of er nog meer maatregelen volgen. Wij begrijpen dat dit voor u onzekerheid met zich mee brengt. Als waterschap willen wij er samen met u alles aan doen om zoveel mogelijk projecten op een verantwoorde manier door te laten gaan.

Het werk gaat zo veel mogelijk door

Voor alle werkzaamheden van het waterschap geldt dat deze werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang zullen vinden, mits dit verantwoord is.
Dat wil zeggen dat de veiligheid en kwaliteit geborgd moet blijven. Of aan die voorwaarde wordt voldaan zullen we samen voortdurend moeten blijven bepalen. Daarbij gelden altijd de richtlijnen van het RIVM en u als werkgever blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers. Zoals ook wij de verantwoordelijkheid dragen voor onze medewerkers.
In die gevallen waarbij het, gelet op de dan geldende maatregelen, onverantwoord is het werk voort te zetten zullen wij in onderling overleg met u afspraken maken hoe wij hier samen mee omgaan.

Aanbestedingen

Lopende en geplande aanbestedingen gaan gewoon door. Daarbij worden er alternatieven gezocht voor die onderdelen van het aanbestedingsproces die normaal gesproken fysiek plaatsvinden.

Communicatie

In deze onzekere tijd is het nog belangrijker om elkaar niet te verrassen en goed met elkaar in overleg te blijven. Door transparant en open naar elkaar te zijn en afspraken goed vast te leggen zorgen wij gezamenlijk voor duidelijkheid en zo veel mogelijk continuïteit. Wij blijven graag met u in contact over de vraag hoe we het werk zoveel mogelijk door kunnen laten gaan.

Knelpunten

Heeft u vragen of ervaart u knelpunten? Dan roepen wij u op direct contact op te nemen met uw contactpersoon of opdrachtgever binnen het waterschap. Samen zoeken wij naar passende oplossingen. Het kan natuurlijk zijn dat bepaalde mijlpalen geen doorgang vinden door de maatregelen rond het coronavirus. In dergelijke gevallen stellen wij ons redelijk en billijk op, bijvoorbeeld als het gaat om contractueel opgenomen boetes. Daar gaan wij coulant mee om. Wij doen een nadrukkelijk beroep op onze contractanten om zich redelijk en flexibel te blijven opstellen. Samen komen we tot een goede oplossing!

Het coronavirus en de vergaande maatregelen die nu worden genomen hebben een grote impact op bedrijven en mensen. Die impact is niet te onderschatten. Waar mogelijk moeten wij elkaar ondersteunen. Wij spreken dan ook de verwachting uit dat wij er samen alles aan zullen blijven doen om het werk en alle processen daar omheen zoveel als verantwoord mogelijk door te laten gaan. Daarbij zijn wij er vast van overtuigd dat we elkaar in dat streven blijven vinden in deze bijzondere en onzekere tijden.