Sinds de officiële opening van de klimaatteststraat op 14 november 2019 is er 133 mm regen gevallen. De klimaatteststraat is meteen goed getest.

Sinds de officiële opening van de klimaatteststraat op 14 november 2019 is er 133 mm regen gevallen. De klimaatteststraat kon meteen goed getest worden. Op de natste dag viel er 10 mm regen. Volgens bewoners aan de klimaatteststraat Jozèf en Rien heeft het verschillende keren ‘kei hard’ geregend.
De eerste resultaten van de klimaat-test-straat zijn veelbelovend. Op 16 januari2020 hebben medewerkers van de gemeente en het waterschap samen met Jozèf en Rien een rondje gemaakt langs de zes proefvakken. Jozèf en Rien vertelden over hun waarnemingen en gaven elk proefvak een cijfer. Het uitgangspunt was de oude situatie, die van Jozèf en Rien, een 5 kreeg. Vijf van de zes proefvakken kregen een ruim voldoende. Zeker een verbetering van de oude situatie, toen het regenwater via het gemengd riool naar de zuivering in Vinkel werd getransporteerd. Het regenwater geven we nu aan de bomen in het Dommelgebied.

Alleen de proefvak met de infiltratiekolk kreeg een onvoldoende en moet dus worden verbeterd. Het vermoeden is dat de grondwaterstand zo hoog is, dat de buffercapaciteit van de kolk te klein is. We denken samen na over een oplossing. Jozèf gaat ervoor om van dit proefvak minimaal een 9 te maken. Dit door te leren van de voor- en nadelen van de andere proefvakken.

Goede ideeën zijn van harte welkom! Heb je ook idee waarover je verder wilt praten of ken je een inwoner met goede ideeën? Stuur dan een mail naar initiatief@dommel.nl.