Op woensdag 20 maart heeft 46,64% van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht en hun vertegenwoordigers in het waterschap gekozen. Ook voor de agrarische sector is de uitkomst van deze verkiezingen erg belangrijk. Want wie vertegenwoordigt de landbouw in het waterschap? Inmiddels zijn de stemmen geteld en kunnen we dus terug- en vooruit kijken.

AB.jpg

Waarnemend watergraaf Lex Huijbers: “De waterschapsverkiezingen hebben veel meer aandacht gekregen dan vier jaar geleden. Dat zie ik als een erkenning van het belang van het waterschapswerk. De opkomst steeg met bijna 8% naar 46,7%. Daar ben ik dik tevreden over."

Partij

 Aantal zetels

 Lijst 1 Water Natuurlijk

 8 (6)

 Lijst 2 CDA      

 4 (5)

 Lijst 3 VVD

 4 (4)

 Lijst 4 Partij van de Arbeid  

 3 (4)
 Lijst 5 50PLUS 2 (2
 Lijst 6 Werken aan Water 1 (1)
 Lijst 7 AWP niet politiek wel deskundig 1 (1)

 Lijst 8 ChristenUnie 

 0 (0)
 Lijst 9 Ouderen Appèl - Hart voor Water 0 (0)

En nu: coalitievorming

De komende periode gaan alle fracties die gekozen zijn, met elkaar in gesprek om de speerpunten van de komende bestuursperiode te bepalen. Ook spreken ze af wie er in het dagelijks bestuur van het waterschap gaan zitten. Het dagelijks bestuur, onder leiding van de nieuwe watergraaf Erik de Ridder, formuleert het beleid en de uitvoering ervan en rapporteert hierover aan het Algemeen Bestuur.

Vertegenwoordiging landbouw

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 30 zetels. Hiervan zijn 23 gekozen bestuurders namens politieke partijen. Deze partijen vertegenwoordigen alle belangen van iedereen.  De overige zeven zetels zijn toegewezen aan vertegenwoordigers van bedrijven, landbouw en natuurterreinen. Dit zijn zogeheten geborgde zetels. Deze zetels worden benoemd door de ZLTO (fractie ongebouwd, 3 zetels), Kamer van Koophandel (fractie gebouwd, 2 zetels) en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (fractie natuur, 2 zetels).

De geborgde zetels vanuit de landbouw zijn er niet voor niets. Het wederzijdse belang tussen landbouw en water is enorm. Bovendien zorgen de geborgde zetels ervoor dat er voldoende specifieke (gebieds)kennis en ervaring in het Algemeen Bestuur aanwezig is.

Dit artikel komt uit onze agrarische nieuwsbrief Boeren met Water. Wilt u deze nieuwsbrief voortaan 4 x per jaar automatisch in uw mail, meldt u dan hier aan