We zijn klaar, natuurherstel project Natte Natuurparel De Brand gerealiseerd! Maandag 30 oktober hebben gedeputeerde Johan van den Hout, directeur Brabants Landschap Jan Baan en watergraaf Peter Glas officieel fase I van het project Natte Natuurparel De Brand 'geopend'. Na een aanlooptijd van bijna 20 jaar is het project eind 2016 in uitvoering gegaan en binnen één jaar gerealiseerd.