Waterschap De Dommel bereidt, samen met partners, het project Natte Natuurparels De Utrecht voor. Een groot gedeelte van dit gebied is ook onderdeel van het Natura2000-gebied ‘Kempenland-West’. Het doel van het project is Europees beschermde natuurwaarden te behouden en te versterken. Uitvoering van de maatregelen is belangrijk om te voorkomen dat de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de regio op slot komt te staan. De deadline voor het realiseren van de projecten in N2000-gebied is 1 juli 2021.

Projecten en het coronavirus

Inzagetermijn ontwerpplannen

De ter inzage legging voor de ontwerpplannen voor Natte Natuurparel De Utrecht is voorbij. Natuurlijk kunt u de plannen nog wel bekijken. U vindt ze op het informatieplatform.