Om te zorgen dat Esschenaren ook in de toekomst droge voeten houden, start Waterschap De Dommel maandag 8 maart 2021 met het ophogen van de dijk langs de Essche Stroom. Tussen de Nergena, ten zuiden van Esch en het spoor Den Bosch-Boxtel wordt er 2,4 kilometer dijk verbeterd en aangelegd. De opgave was ingewikkeld. Met name omdat een deel van de huizen in Esch zo dicht bij de Essche Stroom liggen. Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt er langs de beek een ‘groene dijk’ of een dijk met damwand aangelegd. Aannemer Ploegam B.V. gaat deze klus uitvoeren. Bijzonder is dat er veel transport van zand en klei over het water zal gaan. Naar verwachting is het werk aan het einde van dit jaar klaar.

Veilig wonen en droge voeten voor Esch

Om te zorgen dat inwoners droge voeten houden werkt Waterschap De Dommel aan het herstel van de regionale waterkeringen in het stroomgebied. In Esch gaat het om verbetering van de kade langs de Essche Stroom, tussen de stuw in Esch en het spoor Den Bosch-Boxtel. Dit gebeurt om wateroverlast bij Esch voorkomen, tijdens extreem hoogwater. Volgens de geldende veiligheidsnormen is de kering aan de oostelijke oever van de Essche Stroom momenteel te laag.

Voorbereidende kap- en snoeiwerkzaamheden

Voordat het grote werk gaat beginnen, worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Op enkele locaties moeten bomen en struiken verwijderd of gesnoeid worden. Zo wordt de slootkant achter de Kollenberg deels vrijgemaakt van bomen en overige begroeiing. Hierover zijn afspraken met de bewoners gemaakt. Ook net ten zuiden van Esch zullen er bomen en struiken langs de Essche Stroom verwijderd worden. Dit  gebeurt op korte termijn, nog voor het broedseizoen begint.

Damwand

“Niet overal is er genoeg ruimte voor een groene dijk”, geeft projectleider Hans Koekkoek aan. “Daarom plaatsen we een damwand tussen de stuw in Esch tot net voorbij de brug aan de Haarenseweg. Deze damwand komt aan de oostzijde, dus aan de kant van het dorp”, vertelt Koekkoek. “In het voortraject hebben bewoners hun zorgen geuit over mogelijke schade aan hun  woningen door de trillingen waarmee het plaatsen van zo’n wand doorgaans gepaard gaat. Hierin willen we uiteraard geen risico’s nemen. Er is gekozen voor een bijzondere manier van werken: de damwand wordt erin gedrukt in plaats van getrild. Dit is de Silent Piler methode.”

Transport over het water

“We hebben een bewuste keuze gemaakt in de transportroutes en de inrichting van werkruimte, zodat de Haarenseweg en de dorpskern zo veel mogelijk ontzien worden”, licht omgevingsmanager Loes Weemen van Ploegam B.V. toe. “Een deel van het transport gaat vanaf de N264 richting de Nergena, via een rijplatenbaan naar de kade. Daarnaast transporteren we ook materialen, via de percelen bij de Runsdijk, over het water naar de locaties van verwerking. Op deze manier worden gevaarlijke situaties, overlast en schade voor de directe omgeving zo veel mogelijk voorkomen.”

Omleidingen

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, kan het voorkomen dat er tijdelijk wegen en wandelroutes afgesloten worden. De omleidingen of alternatieve routes zullen duidelijk, ter plaatse, worden aangegeven.

Infopunt en contact

Tijdens de uitvoering worden de direct omwonenden tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden, planning en transportroutes. Op www.esschestroom.nl is ook een korte video te bekijken met informatie over de uitvoering en de contactgegevens van Ploegam B.V.  Binnenkort wordt in de bouwkeet een informatiepunt ingericht waar bewoners terecht kunnen met vragen. Dit informatiepunt zal, vanwege de huidige Coronamaatregelen, alleen op afspraak open zijn.