Bewust omgaan met water, klimaatverandering, duurzaamheid: het zijn allemaal onderwerpen waar we steeds vaker over horen. Ook voor Waterschap De Dommel zijn dit belangrijke thema's. Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met hevige regenbuien. Maar ook droogte zorgt voor problemen. De klimaatverandering zorgt ervoor dat we anders moeten omgaan met water. Dat we bewuster moeten omgaan met water. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met waterpartners in ons beheergebied. En laten we zien wat ons waterschap doet en wat onze waterpartners doen.

Een aantal gemeenten in ons beheergebied heeft al een subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater. Zo kunt u geld terugkrijgen na het aanschaffen van een regenton of het aanleggen van een groen dak. Waterschap De Dommel wil inwoners stimuleren om in hun eigen leefomgeving regenwater af te koppelen. Daarom sluiten wij aan bij de gemeentelijke subsidieregelingen in de vorm van een afkoppelverdubbelaar. Daarmee hopen we het afkoppelen van regenwater voor u nog aantrekkelijker te maken.

Benieuwd wat uw gemeente doet aan klimaatverandering, duurzaamheid en bewust omgaan met water? Bekijk de pagina's hieronder.