Het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel heeft de begroting voor 2021 bepaald, en daarmee ook de tarieven voor de waterschapsbelasting. Dit kan veranderingen betekenen. Zo betaalt een gezin met een koopwoning ruim 3 euro meer aan waterschapslasten. Met de opbrengst van de waterschapsbelasting werkt het waterschap aan schoon, voldoende en veilig water. Hieronder ziet u waar het waterschap in 2021 geld aan besteedt.

Wilt u onze uitgaven en tarieven voor de belasting in één overzicht zien? Kijk dan naar de PDF 'Dit doen we met uw belastinggeld'.

Waterschap De Dommel zorgt voor het water in Midden-Brabant. Met ruim 450 medewerkers werken we aan schoon, voldoende en veilig water. Dat doen we in een gebied van 153.500 hectare groot met ongeveer evenveel natuur, landbouw en bebouwd gebied. In ons gebied liggen 32 gemeenten met 890.000 inwoners en duizenden bedrijven.

U betaalt belasting om te zorgen dat wij ons werk kunnen doen. Hieronder ziet u waar dit onder andere naartoe gaat.

Vuil water schoonmaken

Het vuile water dat u doorspoelt, komt via de riolering uit op één van onze 8 rioolwaterzuiveringen. Daar zuiveren we het, voordat schoon water terugstroomt in de beek. Onze rioolwaterzuivering in Tilburg is omgebouwd tot Energiefabriek. Daar halen we waardevolle grondstoffen uit het afvaltwater. Zo maken we van onze rioolwaterzuiveringen energie- en grondstoffenfabrieken.

Kosten: €68,8 miljoen

Overstromingen voorkomen

We dragen ook bij aan het nationaal 'Hoogwaterbeschermingsprogramma'. Om overstromingen te voorkomen werken álle waterschappen en Rijkswaterstaat aan de bescherming van Nederland.

Kosten: €8,9 miljoen

Bescherming van wateroverlast en droogte

Klimaatverandering zorgt voor extreem droge en natte periodes, die elkaar snel afwisselen. Daarom bereiden we ons gebied voor op hevige regenval om inwoners te beschermen tegen wateroverlast. Maar ook door om te gaan met langere droge periodes. Zo worden gebieden ingericht waar regenwater wordt opgevangen of tijdelijk geparkeerd.

Kosten: €3,0 miljoen

Beken onderhouden

We hebben de zorg over 30.000 kilometer lengte aan beken en sloten. Daarvan onderhouden we zelf zo'n 2.350 kilometer. We maaien bijvoorbeeld de oevers langs bekers en sloten. Zo blijven ze schoon en gezond en kunt u er veilig van genieten.

Kosten: €14,3 miljoen

Stuwen

Met ruim 1.500 stuwen werken we iedere dag aan een goede balans tussen niet te veel en niet te weinig water. Belangrijk voor de landbouw én voor de natuur.

Kosten: €26,8 miljoen