Waterschap De Dommel beheert het water in Midden-Brabant. Met ruim 450 medewerkers werken we aan schoon en voldoende water. Ook beschermen we 890.000 mensen in ons gebied tegen wateroverlast. Dat doen we door het (grond)waterstand te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Zo kunt u prettig wonen, werken en recreëren.