Op zaterdag 23 september gaan we met het Oeverlopersproject naar De Beeksche Waterloop in Nuenen om te onderzoeken welke planten, vissen en amfibieën er leven in dit bijzondere gebied. Doe jij ook mee?

De Beeksche Waterloop ligt in het oosten van het gebied van Waterschap De Dommel. De waterloop heeft een lengte van ongeveer 30 kilometer en stroomt vanaf het Wilhelminakanaal bij Son en Breugel in noordoostelijke richting via de natte natuurparel De Geelders naar Sint Michielsgestel. Daar mondt De Beeksche Waterloop uit in de rivier de Dommel.

De Beeksche Waterloop heeft een belangrijke functie als wateraanvoer voor de landbouw. Daarnaast fungeert De Beeksche Waterloop als ecologische verbindingszone (EVZ) voor soorten als de kamsalamander, de heikikker, de kleine ijsvogelvlinder en de weidebeekjuffer.

Gegevens over de ecologie van de poelen zijn belangrijk om straks de effecten van de inrichtingsmaatregelen goed te kunnen beoordelen. En waar nodig te kunnen bijsturen. Op die manier ontstaat uiteindelijk een natte kralensnoer waarlangs de verschillende soorten effectief kunnen migreren.

Verzamellocatie

Weg Son-Lieshout in Nuenen

Tijdstip

9:00 tot 12:00 uur

Meer informatie over het project

www.oeverlopers.nl