Het voorjaar is begonnen. Hoe staan we er voor in het Dommelgebied, na een erg droog 2018? Terugkijkend zien we dat de winter minder regen bracht dan gehoopt. Het was zelfs wat droger dan gemiddeld. Het voorjaar gaan we dan ook droger in dan april vorig jaar. En dat is een zorg. Er is ook goed nieuws: veel boeren ondernemen actie om samen met ons meer water vast te houden.

Tractor op brug, en met Boeren Water

Aanmelden nieuwsbrief

Ook in 2019 zal de watervoorraad veel aandacht vragen van agrariërs en het waterschap. We blijven 100% afhankelijk van de regen die valt. Anders dan bij onze buurwaterschappen, kunnen we nauwelijks extra water inlaten uit grote rivieren. Tel daarbij op dat het gebied onder Eindhoven en Tilburg bestaat uit hoger gelegen, hellende zandgronden. Het water stroomt daar snel weg. Deze kenmerken maken het Dommelgebied van nature gevoelig voor droogte.

Sloten en beken

Het oppervlaktewater in sloten en beken is deze winter wel behoorlijk aangevuld, maar op veel plaatsen is de waterafvoer nog onder gemiddeld. Het beekje de Gender heeft bijvoorbeeld de hele winter drooggestaan. Er is nog geen aanleiding voor een algeheel onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater. Wel geldt vanaf de start van het droogteseizoen op 1 april het standaard halfjaarverbod in Beerze/Reusel (incl Nete) bovenstrooms Wilhelminakanaal. Daar mag tot 1 oktober geen oppervlaktewater worden opgepompt. Bekijk actuele situatie onttrekking oppervlaktewater.

Grondwaterpeilen

In het gebied onder Eindhoven is het grondwaterpeil nog steeds laag. In het Beerze/Reusel-gebied is het nauwelijks beter gesteld. De peilen zitten daar eind maart maar net op de grens van een onttrekkingsverbod. Alleen in de noordelijke helft van het gebied zien we dat de regen het grondwater op de meeste plekken naar normale waarden heeft aangevuld. De actuele situatie kunt u via dommel.nl volgen.

Op peildatum 1 april besluiten de waterschappen of een gedeeltelijk onttrekkingsverbod voor het beregenen van grasland uit grondwater noodzakelijk is. Voor het gebied ten zuiden van Eindhoven tot de Belgische grens geldt op dit moment een tijdelijk onttrekkingsverbod van grondwater voor het beregenen van grasland.

Hoe werkt de voorjaarsregeling?

Deze regeling geldt alleen voor graslandberegening en niet voor akkerbouw.Van belang zijn de grondwaterstand op peildatum 1 april, het stroomgebied en de mate van bescherming. Als op peildatum 1 april de grondwaterstand in de peilbuis lager is dan de afgesproken ondergrens, kleurt dat meetpunt rood. Wanneer meer dan de helft van de meetpunten in een deelgebied rood kleurt, kan het waterschap op 1 april een verbod instellen voor het beregenen van grasland uit grondwater: het voorjaarsverbod dat tot 1 juni duurt.

Er zijn drie deelstroomgebieden: Beneden Dommel, Boven Dommel en Beerze Reusel. Een eventueel verbod wordt per gebied ingesteld. Hier ziet u de actuele situatie. In Brabant meten we in 112 peilbuizen constant de grondwaterstand. De groene gebieden in dit kaartje zijn de beschermde gebieden in en om natuurgebieden, waar tot 1 juni geen graslandberegening uit grondwater mogelijk is. Blauw staat voor ‘flexibel gebied’ waar meer mogelijkheden zijn, als de grondwaterstanden voldoende zijn. Dat wordt dat jaarlijks op 1 april beoordeeld.

Plattegrond 'Beregening grasland uit grondwater 1 april - 1 juni'

Water vasthoud-actie loopt goed!

Er is ook goed nieuws!

Net als het waterschap ondernemen veel boeren actie om meer water vast te houden rond hun bedrijf en perceelsloten. Voor 132 plekken in het gebied zijn sinds 1 januari drempels of extra stuwtjes aangevraagd door grondeigenaren. Wekelijks plaatsen we nog stuwen in B-wateren en maken agrariërs houten drempels in hun sloten. En er komen nog steeds aanvragen binnen, via ZLTO of rechtstreeks bij ons. Ook in het veld merken onze beheerders dat het gesprek en de samenwerking intensiever wordt. De droogte houdt ons allemaal bezig. We waarderen elke actie en investering die in de sector gedaan wordt om structureel water vast te houden in de haarvaten!

Meedoen kan nog steeds: actie Water vasthouden. We steunen agrarisch ondernemers met materialen, arbeid, informatie of een financiële bijdrage.

Een ondernemer investeert in deze schotbalkstuw (voorheen LOP-stuwen) in een van zijn perceelsloten aan de Breehees in Goirle.

Dit artikel komt uit onze agrarische nieuwsbrief Boeren met Water.

Heeft u gevonden wat u zocht?