Eerste stappen zijn gezet voor een biodivers en klimaatadaptief Geldrop-Mierlo, waarbij we werken aan vermindering van de hittestress in de stad. Een mooi initiatief van inwoner Tonny Scheepers, gemeente en De Dommel.

De krachten bundelen voor de ‘regentonactie’ en samen de handen uit de mouwen steken bij het realiseren van het eerste ‘eetbaar plantsoen’ binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. Een mooie oogst voor initiatiefnemer Tonny Scheepers. Dit zijn wat hem betreft de eerste stappen voor zijn aandeel in een groter duurzaam doel: een biodivers en klimaatadaptief Geldrop-Mierlo, waarbij we werken aan vermindering van de hittestress in de stad.

Bewustwording door het anders te doen

De regentonactie is onderdeel van een grotere activiteit voor een natuurvriendelijke tuin in samenwerking met de lokale IVN en GroenRijk Geldrop. Inmiddels zijn tientallen regentonnen aangeschaft. Tonny merkt dat het onderwerp echt leeft in de gemeenschap om bewust anders om te gaan met (regen)water en groen. “Als initiatiefnemer krijg ik energie van het in gesprek raken met mensen en te luisteren wat hen bezig houdt. Hierbij de verbindingen en synergiën te vinden om naar een gemeenschappelijk doel toe te werken. Het hierbij denken in win=win is de beste smaakmaker tot succes!”

Plek van verbinding en synergie

Via de buurkracht-app, waar Tonny een activiteit aanmaakte voor een eetbaar plantsoen, meldden zich meteen verschillende geïnspireerde buren. “De gemeente had iets opgevangen over onze plannen en zag raakvlakken met de opgestelde nota biodiversiteit. Zo kwamen we ook daar aan tafel. De gemeente is enthousiast over onze plannen en gaat ons eetbare plantsoen faciliteren. De locatie, het grasveldje aan de Beukelaar naast een speeltuintje en tegenover de Wijkvereniging Den Akert, is tijdens de eerste buurtbijeenkomst als favoriet gekozen door een kleine veertig aanwezigen”. Tonny: "Als het een beetje meezit zal eind februari het eetbare plantsoen zo goed als klaar zijn en kunnen we een lentelijke en feestelijke opening tegemoet zien. Het is spannend hoe het zich in de praktijk gaat ontwikkelen en hoeveel buurtbewoners het idee echt zullen omarmen. Af en toe maak ik me daar wel zorgen over.” Tonny kijkt al uit naar meer locaties en ziet een oase-route als ultieme toekomstdroom. Denk groot en begin klein is hierbij zijn moto als je met iets start!

“Om te bekijken hoe we het regenwater zoveel mogelijk kunnen opvangen en gebruiken, heb ik ondersteuning gevraagd bij Waterschap De Dommel. Hiermee creëren we met een eetbaar plantsoen niet alleen meer biodiversiteit, maar doen we ook meteen iets aan de hittestress en het water- en rioolbeleid in de gemeente. Dat is nog eens synergie!”

Blij met de hulp

Het persoonlijk contact heeft me echt verder geholpen. Persoonlijke aandacht en ondersteuning dat deze activiteiten er toe doen zijn belangrijker dan enkel een subsidiepot.