Eerste stappen zijn gezet voor een biodivers en klimaatadaptief Geldrop-Mierlo, waarbij we werken aan vermindering van de hittestress in de stad. Een mooi initiatief van inwoner Tonny Scheepers, gemeente en De Dommel.