Waterschap De Dommel maakt een nieuw ontwerp voor de Ecologische Verbindingszone Groote Waterloop in Liempde. Dit doen zij samen met de gemeente Boxtel, samenwerkingspartners en de omgeving. Het doel? Dieren en planten die water als leefgebied hebben, verder op weg helpen. Zij moeten zich kunnen verplaatsen en verspreiden tussen natuurgebied de Scheeken en Natte Natuurparel het Dommeldal. Inwoners kunnen met het waterschap in gesprek over wensen, ideeën of mogelijke oplossingen in het projectgebied.

Projectgebied

De Groote Waterloop is een beek die stroomt bij Liempde, in de gemeente Boxtel. Het plan gaat over het opnieuw inrichten van zo’n 4 kilometer natte natuurzone, waarvan 3 kilometer ecologische verbindingszone. Het projectgebied start vanaf de beek bij de A2. En loopt tot het punt waar de Groote Waterloop de Dommel in stroomt. Er komt een bredere natuurzone van gemiddeld zo’n 25 meter. De nu ontbrekende schakels worden aangevuld. In het plan probeert het waterschap met kleine maatregelen ook droogte in het gebied tegen te gaan.

Stap voor stap

“De ecologische verbindingszone is straks een doortrekroute en een (tijdelijk) leef- en voorplantingsgebied voor dieren.” Vertelt projectleider Johan van Vlerken. “We leggen een goede verbinding aan en zorgen voor stapstenen. Dit zijn kleine natuurzones die dieren gebruiken als gebied om (tijdelijk) in te leven. Ze kunnen hier ook aansterken. Zo raken ze niet afgezonderd. De provincie Noord-Brabant heeft een aantal soorten omschreven die zeker gebruik moeten kunnen maken van dit leefgebied. Daar passen we de plannen op aan. De kamsalamander, de kleine ijsvogelvlinder en waterspitsmuis moeten zich hier straks thuis voelen.”

Denk mee

“We willen de omgeving mee laten denken over het plan. We horen graag wat er leeft. Oplossingen, wensen en ideeën nemen we mee in de keuzes voor het ontwerp”, geeft van Vlerken aan.

Contact

jvvlerken@dommel.nl. Meer informatie over het project.

Samenwerking en financiering

Het project is een samenwerking tussen Waterschap De Dommel en gemeente Boxtel. Het waterschap werkt nauw samen met betrokken partijen. Het project is ook mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.