Afsluiting Interreg-project IMPAKT!

De afgelopen vier jaar werkten Waterschap de Dommel, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Fluvius en Aquafin gezamenlijk in het Interreg project IMPAKT!. Door samen te werken over landsgrenzen heen, konden gegevens gecombineerd worden. 

IMPAKT! (Integraal MaatregelenPakket AfvalwaterKeten voor goede ecologische Toestand) zet in op drastische verbetering van de waterkwaliteit. Het is gericht op de negatieve effecten van piekbuien op de waterkwaliteit van de Dommel en Warmbeek/Tongelreep te beperken en zo veel mogelijk te voorkomen. De basis hiervoor is het vergroten van het inzicht door onderzoek naar vis, macrofauna en waterplanten.

Met een passende meetcampagne en de ontwikkeling van verschillende modellen (riolering, rwzi’s en waterlopen) kregen wij, als partners, inzicht in de werking van de afvalwaterketen in relatie tot waterkwaliteit. Op basis van deze resultaten kunnen besluiten over te nemen maatregelen beter onderbouwd worden. Inmiddels zijn de eerste maatregelen die bijdragen aan het duurzaam en blijvend herstel van de waterkwaliteit gerealiseerd. 

Presentaties slotevent

De resultaten van dit project zijn op 11 maart 2021 gepresenteerd. Bekijk de verschillende presentaties van het slotevent IMPAKT!  op de website van Interreg.