Bewoners van drie Eindhovense flats hergebruiken hemelwater dankzij een grote regenton op het dak, die tappunten heeft op elke verdieping.

regenton

“Mensen die een regenton in de tuin hebben, zorgen ervoor dat er minder water in het riool komt. Het waterschap hoeft dan minder water te zuiveren. Om die reden werkten we samen met Woonbedrijf, de gemeente Eindhoven en aannemer Heijmans aan een plan om regenwater op flatgebouwen op te vangen. Op drie nieuwe flats in de Airey-wijk in Eindhoven is een daktuin met een grote regenton aangelegd. Het hemelwater stroomt van daaruit onder vrij verval naar de lager gelegen verdiepingen. Op elke galerij is een tappunt voor bewoners. Zij kunnen het hemelwater gebruiken voor de plantjes op hun balkon of galerij, en voor het wassen van de ramen. Daar is het zachte regenwater heel geschikt voor, het laat geen strepen achter.

De flats zijn in opdracht van het Woonbedrijf gerealiseerd en hebben een duurzaam karakter: ze wekken wind- en zonne-energie op, zijn voorzien van hoogwaardige isolatie en hebben veel groen aan de gevels. De regenton is een mooie aanvulling. Het waterschap meet een jaar lang de waterkwaliteit en -kwantiteit. De gemeente meet hoeveel er wordt verbruikt, zodat we kunnen zien wat het systeem bijdraagt. Het zal geen enorme hoeveelheden drinkwater besparen, maar het waterbewustzijn van de bewoners zal wel stijgen. Zo kun je middenin de stad toch milieubewust leven.”

Voordelen

De 'regenton op het balkon' draagt bij aan: 

  • Vergroten van 'waterbewustzijn';
  • Eenvoudige en doeltreffende wijze van hemelwaterhergebruik;
  • Verdere stimulans van het geïntegreerd ontwerpen van groene daken en hemelwaterberging in hoogbouw;
  • Een duurzame stedelijke waterketen door afkoppeling van verhard oppervlak en daarmee vermindering van de zuiveringslasten voor het waterschap en vermindering van drinkwatergebruik voor bewoners.

Status

De drie flatgebouwen zijn opgeleverd en in gebruik. In de periode 4-2-16 tot 3-8-17 is circa 5000 liter regenwater verbruikt. Voor de 3 regentonnen tezamen maakt dit 15.000 liter regenwater. Bemonstering van het regenwater heeft plaatsgevonden. In onderstaande tabel zijn de gemeten waarden uitgezet tegen de drinkwaternorm en zwemwaterrichtlijn.

Meer weten over deze innovatie?

Neem dan contact op met Tony Flameling, adviseur beleid en innovatie waterketen bij Waterschap De Dommel, tel: (0411) 618 259 of e-mail: tflameling@dommel.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?