Voor het project Herinrichting beekdal Tongelreep is een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt. Dit is de eerste stap richting een definitief projectplan. Tussen 18 maart en 29 april 2019 lag de NRD ter inzage bij de provincie Noord-Brabant. Het document vindt u onderaan deze pagina of op het interactieve informatieplatform van Royal Haskoning DHV. We hebben gemerkt dat het een aantal dagen niet mogelijk is geweest om digitaal een zienswijze in te dienen op de NRD via www.brabant.nl door een technische storing. Onze excuses hiervoor. Gelukkig kon dit tijdig hersteld worden. Zienswijzen van mensen die aangaven dat het digitaal indienen niet lukte, zijn alsnog binnengekomen. De provincie neemt deze mee in haar beantwoording. Onderaan de pagina vindt u de meest gestelde vragen over de NRD.