Samen met de provincie Noord-Brabant hebben we bijna alle gronden kunnen kopen voor de werkzaamheden in Tongelreep planfase 2. Ook gaan sommige grondeigenaren zelf natuur realiseren op hun grond.

Enkele gronden zijn nog niet beschikbaar, omdat we daarover nog geen akkoord hebben met de eigenaar. Voor deze percelen heeft de provincie in december 2021 een onteigeningsprocedure opgestart. De documenten die hiervoor nodig zijn,  waren tot en met 6 mei in te zien. Er is binnen de termijn geen reactie binnengekomen. Dat betekent dat we waarschijnlijk eind dit jaar vanuit het Rijk groen licht krijgen. Het is de toestemming waarmee we de laatste gronden, zo nodig kunnen onteigenen via de rechter. Ondertussen werken we verder aan maatregelen in fase 2 die we al kunnen uitvoeren op de beschikbare percelen.