Voor een kamsalamander is het lastig. De overstap van de Natte Natuurparel Dommeldal naar de Scheeken. Bij de Groote Waterloop in Liempde valt er niet veel te rusten. Geen flauwe oevers om bij te komen, geen ruime poelen om in voort te planten. Daar komt verandering in, met het nieuwe plan dat Waterschap De Dommel samen met partners en de omgeving maakte. Meer ruimte voor water, planten en dieren. Dankzij de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Groote Waterloop, kan o.a. de kamsalamander zich wel verplaatsen tussen de natuurgebieden. De werkzaamheden starten begin 2024 en zijn binnen een jaar afgerond.

Ruimte voor water, planten en dieren

Ecologische verbindingszones gaan versnippering van de Brabantse natuur tegen, doordat zij natuurgebieden verbinden. Projectleider Wim Cardinaal van Waterschap De Dommel: "De Groote Waterloop bij Liempde krijgt op een aantal plaatsen natuurvriendelijke oevers. Dit zijn flauwe oevers, er ontstaat een breder profiel. Zo is er meer ruimte voor water, planten en dieren. Er komen houtwallen en we zaaien bloemenmengsels in, voor meer biodiversiteit. De verbinding is straks een trekroute en een (tijdelijk) leef- en voorplantingsgebied voor dieren en planten. Populaties kunnen zich meer gaan mengen en sterker worden. De kamsalamander, maar ook de kleine ijsvogelvlinder en de waterspitsmuis voelen zich hier straks thuis."
 

Definitief Projectplan

Het definitieve projectplan(externe link) ligt tot 20 november 2023 ter inzage en is digitaal in te zien via het Waterschapsblad. Het projectgebied begint aan de zuidzijde bij de A2 en loopt in noordelijke richting door tot iets voorbij de Meulekensweg. De natuurzone krijgt een wisselende breedte van gemiddeld ongeveer 25 meter. Cardinaal: “We werken op grond van Brabants Landschap, maar er zijn ook twee poelen op grond van particulieren. Die poelen gaan we groter maken. Een mooie samenwerking waarmee we de natuur echt een handje helpen.”

Toekomstbestendig beheer

Cardinaal: "In het plan is ook het beheer van de EVZ na de werkzaamheden meegenomen. Als we klaar zijn passen we bijvoorbeeld ook het maaibeheer aan. We maaien straks in fases. Hiermee blijft de beplanting langer staan en houden we water langer vast.”
 

Samenwerking en financiering

Het inrichten van Ecologische verbindingszone (EVZ) / Natte natuurzone (NNZ) Groote Waterloop is een gezamenlijke opgave van Waterschap De Dommel en de gemeente Boxtel. We betrekken Brabants Landschap, grondeigenaren, pachters, inwoners en verschillende belangenorganisaties in onze plannen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.