Dinsdag 17 mei om 14:00 uur.

Vanaf maart werkt Waterschap De Dommel aan het opnieuw inrichten van het Keersop beekdal bij de Kromhurken. Dit is het gebied tussen de Vlieterdijk en de Looerheideweg in Bergeijk. Er komt een beekdal dat de gevolgen van de verandering van het klimaat beter op kan vangen. Dit is belangrijk voor droge en natte periodes. De maatregelen maken de kans op wateroverlast kleiner, gaan verdroging tegen en maken de kwetsbare natuur sterker. We vertellen graag alles over het project tijdens een excursie op dinsdagmiddag 17 mei 2022.

Een klimaatrobuust beekdal

We starten om 14:00 uur bij de brug over de Keersop bij de Vlieterdijk. Vanuit daar gaan we lopend het projectgebied in. Waterschap De Dommel geeft samen met de aannemer H van de Wal uitleg over de werkzaamheden. In delen van het beekdal graven we de voedselrijke grondlaag 20 tot 40 cm af. Er is straks meer ruimte om het water op te vangen. De kans op wateroverlast in het landbouwgebied is kleiner. Dit lichten we toe. Ook vertellen we wat er dit jaar nog staat te gebeuren. Uiteindelijk zal in het beekdal een kruiden- en faunarijk grasland en vochtig hooiland ontstaan. Archeoloog Jan Rooijmans vertelt over de archeologische vondsten die gedaan zijn tijdens de werkzaamheden. De excursie duurt ongeveer een uur.


Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar keersop@dommel.nl. Fijn als u laat weten met hoeveel personen u wilt komen. Trek uw laarzen aan en we zien u graag dinsdagmiddag 17 mei! Meer informatie over het project.


Samenwerking en financiering

Het project is een samenwerking tussen Waterschap De Dommel, de gemeente Bergeijk en Staatsbosbeheer. Het waterschap werkt nauw samen met betrokken partijen. Het project is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Noord-Brabant en Grenscorridor N69.