Waterschap De Dommel voert de komende tijd extra controles uit op het beregenen van akkers, graslanden en sportvelden. Dat is nodig omdat door de droogte zowel de grondwaterstanden als het waterpeil in veel beken en sloten erg laag zijn. De controles in het veld zijn bedoeld om de voorraad grondwater en oppervlaktewater te beschermen.

Onttrekkingsverboden beken en sloten

beregenen grasland

In het grootste deel van het waterschapsgebied geldt momenteel een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Vanwege toenemende droogte is het beregeningsverbod uit beken en sloten sinds 20 juli verder uitgebreid met de Tongelreep. Het is verboden om water uit beken, sloten maar ook uit vijvers, plassen en vennen te gebruiken om te beregenen.

Beregenen uit grondwater

In bepaalde gebieden is het toegestaan om met vergunning van het waterschap en/of - onder bepaalde algemene regels - te beregenen met ondergronds water uit een grondwaterput.