Waterschap De Dommel start op donderdag 30 juli met het pompen van een laagje overlevingswater in de Reusel in Landgoed de Utrecht.  Ondanks het wisselvallige weer van de afgelopen tijd dreigt de – van regen afhankelijke – beek droog te vallen. Het laagje water dat opgepompt wordt uit een nabijgelegen grondwaterput moet bijzondere natuur in de Reusel de kans geven om de droogte te doorstaan.

#elkedruppeltelt

Martijn Tholen (lid Dagelijks bestuur): “Elke druppel telt, ook in de Reusel. Tijdens de droogte van 2018 en 2019 pasten we deze maatregel toe voor beken met beschermde natuur. In de Reusel is het nu weer noodzakelijk. Ook de Beekloop houden we scherp in de gaten. We treffen  al voorbereidingen om daar ook snel te kunnen starten, zodra het nijpend wordt.”  

Ondanks het wisselvallige weer houdt de droogte in het Dommelgebied aan. De regen van de afgelopen maand heeft weliswaar de ergste droogtepiek van dit voorjaar afgehaald. Ook het water vasthouden helpt en dat blijft nodig. Maar voor komende week wordt behalve een lokale bui, weinig regen voorspeld en stijgen de temperaturen. De verdamping neemt dan weer toe. De grondwaterstanden en het peil in de beken zullen daarmee naar verwachting verder zakken, met name in het zuidelijke deel van het Dommelgebied. De droogte is dus niet voorbij. Daarom blijft het waterschap maatregelen tegen droogte nemen.

Overlevingswater

Het grondwater voor de Reusel wordt opgepompt van tientallen meters diepte, met medewerking van de eigenaar van de vergunde grondwaterput. Het kleine laagje water van enkele centimeters zorgt over een paar kilometer lengte voor de noodzakelijke hoeveelheid stromend water waarin vissen en planten kunnen overleven.

Beken met bijzondere natuurwaarde

In het Dommelgebied zijn vijf natuurrijke beken die in aanmerking komen voor een laagje overlevingswater. In deze beken, waaronder de Reusel en de Beekloop, leven zeldzame en beschermde soorten zoals de beekprik, de kwabaal, bepaalde libellen en kokerjuffers. Deze soorten zijn een belangrijke indicatie dat de waterkwaliteit en leefomgeving gunstig zijn.

Meer informatie over de actuele situatie staat op onze droogtepagina

Foto: droogvallende Reusel juli 2020