Op zaterdag 30 december troffen we in Sint-Oedenrode aan de De Jongsingel, de Brockstraat, de Lindendijk, het Sluisplein en het Dommelpark extra maatregelen om wateroverlast te voorkomen. En dat was ook nodig, de verwachte piek is inderdaad bereikt. De maatregelen die genomen zijn, blijven nog allemaal van kracht. 

De volgende maatregelen zijn op zaterdag 30 december uitgevoerd:

  • Het verhogen van de nooddijk aan de De Jongsingel, de Brockstraat en de Lindendijk.
  • Het aanleggen van tijdelijke kades tussen de appartementencomplexen aan het Sluisplein.
  • Het versterken van de kering aan het Dommelpark tussen de Dommel en sportpark de Neul ter hoogte van de parkeerplaats. De parkeerplaats wordt afgesloten.

In andere delen van Sint-Oedenrode waar de Dommel stroomt, zijn geen extra maatregelen nodig. We houden de situatie buiten continu in de gaten.

Versterken van de kering aan het Dommelpark

Door het hoge waterpeil van de Dommel tegen de kering aan het Dommelpark werd duidelijk dat de kering ter hoogte van de parkeerplaats versterkt moest worden. Water begon langzaam door de kering te sijpelen. Versterken van deze kering tussen de Dommel en sportpark de Neul was daardoor zaterdag 30 december een belangrijk deel van de extra maatregelen die we in Sint-Oedenrode uitvoerden. Met het versterken van de kering wordt het water in de Dommel nu weer tegengehouden.

Tot op zekere hoogte. Want als het opnieuw gaat regenen, bestaat de kans dat het water over de kering gaat stromen. Daarmee loopt het sportpark dan voor een deel onder water. De kanovereniging en voetbalvereniging zijn hiervan op de hoogte gebracht en begrijpen de situatie. Het waterschap is verantwoordelijk voor het beschermen van stedelijk gebied tegen wateroverlast. De focus ligt dus aan de andere kant van de Dommel waar de nooddijk aan de De Jongsingel, de Brockstraat en de Lindendijk op 30 december is opgehoogd. En aan het Sluisplein waar tijdelijke kades zijn aangelegd om het water buiten de deur te houden.

Wat zijn de extra maatregelen in Sint-Oedenrode?

  • We verhogen de nooddijk aan de De Jongsingel, de Brockstraat en de Lindendijk;
  • We leggen tijdelijke kades aan tussen de appartementencomplexen aan de Sluisplein.
  • We versterken de kering aan het Dommelpark tussen de Dommel en sportpark de Neul ter hoogte van de parkeerplaats. De parkeerplaats wordt afgesloten.

Waarom is dat nodig?

Door de aanhoudende natte situatie en de hoge grondwaterstand staat het water in de Dommel door Sint-Oedenrode veel hoger dan normaal. Daarnaast zakt het water in de Dommel in Sint-Oedenrode langzamer dan verwacht. En de weersverwachtingen voorspellen meer regen. Met deze maatregelen willen we voorkomen dat de Dommel over de kade stroomt en straten, tuinen en huizen onderlopen.

Zijn de maatregelen nu (wel) voldoende?

Daar hebben we alle vertrouwen in. Maar we houden de situatie nauwlettend in de gaten en nemen opnieuw extra maatregelen als dat nodig is.

Hoe gaan we te werk?

Over de hele lengte van de De Jongsingel, de Brockstraat, de Lindendijk, het Sluisplein en het Dommelpark leggen we een nooddijk aan op de bestaande kade. Dit doen we door een aardewal te plaatsen. Deze aardewal wordt ingepakt in plastic om te voorkomen dat het zand wegwaait.

Heb ik last van de extra maatregelen?

Tijdens de werkzaamheden op zaterdag 30 december hebben we vanaf 7:30 uur de De Jongsingel, de Brockstraat, de Lindendijk, het Sluisplein en het Dommelpark tijdelijk afgesloten. De straten zijn weer toegankelijk.

Is er acuut gevaar?

Nee, er is geen acuut gevaar. Het gaat om voorzorgsmaatregelen. Omdat het water in de Dommel in Sint-Oedenrode langzamer zakt dan verwacht. En omdat de weersverwachting laat zien dat er vanaf 31 december meer regen wordt verwacht.

Tot wanneer zijn de maatregelen nodig?

De maatregelen zijn nodig zolang het water in de Dommel door Sint-Oedenrode hoger staat dan normaal en het blijft regenen. We kunnen helaas niet in een glazen bol kijken. Dus tot wanneer de maatregelen precies nodig zijn, kunnen we nu nog niet zeggen.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Bij spoed kunt u het waterschap 24 uur per dag bereiken via het calamiteiten telefoonnummer: 0800-0341.
Bekijk voor algemene vragen ook ons Liveblog met de meest actuele informatie