Gemaal Koevering krijgt een nieuw leven

Waterschap De Dommel werkt sinds 1 juli 2024 aan Gemaal Koevering in Sint-Oedenrode. Het gemaal was verouderd en de capaciteit van de pomp was te klein. Daarom komt er nu een nieuw gemaal. Een gemaal dat ook op afstand te besturen is.

Gemaal Koevering ligt in het noordoosten van Sint-Oedenrode. Het gemaal ligt in een sloot tussen de Beeksche Waterloop en de Polderweg. Normaal stroomt het water vanuit de sloot via een schotbalkstuw in de Beeksche Waterloop. Bij een hoge waterstand van de Beeksche Waterloop kan dit niet. Water stroomt dan terug de sloot in en de polder loopt onder water. 

Om dat te voorkomen, zetten we de schotbalkstuw dicht en springt Gemaal Koevering aan. Het water pompen we dan met hulp van het gemaal uit de sloot in de Beeksche Waterloop. Om wateroverlast te voorkomen, is het dus belangrijk dat het gemaal goed werkt.

Op afstand bestuurbaar

We vervangen de schotbalkstuw voor een afsluitbare duiker en het gemaal wordt een maatje groter. Een ingebouwde computer stuurt de duiker en het gemaal straks automatisch aan. Deze ingebouwde computer zorgt er ook voor dat de duiker en het gemaal goed op elkaar inspelen. Als de duiker automatisch dichtgaat, springt het gemaal dus ook automatisch aan. 

Op deze manier kunnen we zorgen voor een vast waterpeil. Zo kunnen we in de zomer meer én langer water vasthouden. In de winter als de waterpeilen stijgen, voorkomen we wateroverlast. En als we tijdelijk willen afwijken van het vaste waterpeil, dan kunnen we dit voortaan op afstand regelen. 

Partners

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant.