Samen met de omgeving werkt Waterschap De Dommel aan een natuurlijk en uitnodigend beekdal van de Run. Een beekdal dat beter in staat is om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Al enige tijd is het waterschap bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor meer ruimte voor water, natuur en recreatie in het gebied. De komende periode krijgen omwonenden de kans om mogelijke oplossingen, ideeën en wensen in te brengen voor de deelgebieden Stevert en Heers. De uitvoering voor de waterberging bij Grootgoor – het gebied tussen Stevert en Heers- start begin 2021.