In de regio’s Boven-Dommel en Beneden-Dommel mogen grondeigenaren en grondgebruikers tot 1 juni geen grondwater gebruiken om grasland en sportvelden te beregenen. Op 28 april voerden toezichthouders van Waterschap De Dommel controles uit om te kijken of grondeigenaren en grondgebruikers zich houden aan deze onttrekkingsverboden.

Tijdens de controles zagen we geen overtredingen. En dat is goed nieuws, maar de controles stoppen niet. Door de droogte voeren we ook de komende tijd nog controles uit.

Lees verder voor meer informatie over beregeningsverboden.