Het waterschap heeft 2.350 kilometer aan beken en hoofdwatergangen in eigen onderhoud. Dat werk doen we niet allemaal zelf. Drie vaste aannemers nemen ons veel maai- en onderhoudswerk uit handen. Omdat iedere aannemer verantwoordelijk is voor een eigen gebied, ziet u bovendien vertrouwde gezichten. Dat werkt wel zo prettig.

traktor

Aanmelden agrarische nieuwsbrief

Maak kennis met onze aannemers

De aannemers zijn elk verantwoordelijk voor het onderhoud in een bepaalde regio. Onze aannemers stellen zich graag aan u voor.

Sjef van Vijfeijken, machinist bij Van Vijfeijken

jongen in traktor

“We onderhouden de sloten in dit gebied al meer dan 30 jaar. Zelf zit ik nu 12 jaar op de maaier. Dan ken je het gebied én de grondeigenaren. Dat werkt wel zo fijn, het is toch voor iedereen het makkelijkst als je een beetje kunt samenwerken. Ik moet eigenlijk altijd over percelen van boeren om bij de sloot te komen. Dan wil je geen schade maken. We hebben daarom machines op cultuurwielen. Die kunnen precies tussen de rijen maïs, aardappels of bieten rijden. Als dat niet kan, maaien we vaak met de hand, of we komen later terug. Veel boeren geven ook zelf even een seintje als het gewas eraf is, zodat we voor het inzaaien kunnen komen maaien. In het begin van het jaar rijd ik altijd door het gebied en maak ik bij de meeste adressen even een praatje. Dan weet je wat er speelt en kan ik plannen hoe we het dit jaar gaan aanpakken. Dat wijst zich vaak vanzelf. Ik weet inmiddels welke percelen wat natter zijn en waar ik juist vroeg terecht kan. Veel gaat in overleg met de boeren, bijvoorbeeld het afvoeren van het maaisel.”

Kees Hoefman, projectleider bij Engelen Groen

Wilco van de Ven

“Goed onderhoud is meer dan het maaien van de sloten. Het gaat ook om plannen en communiceren met inwoners en ondernemers. We willen een betrouwbare partner zijn voor het waterschap en de mensen in het gebied. We werken daarom met een speciale app waarin we twee weken vooruit tot in detail plannen. De jongens in het veld zien met gps precies waar ze zijn en wat ze daar moeten doen. Ze zetten ook direct in het systeem als de sloot gemaaid is en of er bijzonderheden zijn. Bijvoorbeeld schade aan het schouwpad, of dat er schade is gereden aan een gewas of perceel. Dat voorkomt misverstanden en fouten. Natuurlijk kun je schade niet alleen met de computer voorkomen. Het is ook een kwestie van het juiste materieel, brede banden en smalle rupsen, en natuurlijk goed overleg in het veld. Er is meer interactie met de grondeigenarenboeren dan vroeger en dat is alleen maar goed.”

(op de foto: Wilco van de Ven, machinist bij Engelen Groen)

Peter van Hees, uitvoerder bij Van Berkel Landschap & Infra

Peter van Hees

“We willen de grondeiegenaren natuurlijk zo min mogelijk tot last zijn. Daarom maak ik van tevoren voor ieder perceel afspraken met de betrokkenen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat percelen zo goed mogelijk bereikbaar blijven en schade voorkomen. De gemaakte afspraken leg ik vast in onze webapplicatie, zodat onze mensen in het veld ze ter plekke bij de hand hebben. In de app zien ze ook details over de werkzaamheden, zoals werkrichting, betreding perceel, omgang met de aanwezige gewassen et cetera. Zo zorgen we ervoor dat iedereen op de hoogte is van de gemaakte afspraken en zich eraan kan houden. Daarnaast hebben we het voordeel dat we een groot machinepark hebben. Daardoor kunnen we voor specifieke locaties en typen werkzaamheden altijd het meest geschikte materieel gebruiken. Dit is efficiënter, maar leidt ook tot minder schade aan gewassen en percelen.
Tijdens de werkzaamheden hebben we veel contact met betrokkenen. Zowel ik, als uitvoerder, als de machinisten ter plaatse stemmen regelmatig af met de mensen in het gebied. Soms krijg je daarbij vragen, bijvoorbeeld over het afvoeren van het maaisel. Als het niet te veel is en ze zelf meehelpen, dan voeren we het samen af.”

Overzichtskaartje_aannemers

Wie doet wat?

Het waterschap maait en onderhoudt 2.350 kilometer aan beken en de belangrijkste sloten, samen met de aannemers. Zij voeren het werk uit op basis van een door het waterschap gemaakt bestek. Specialistische werkzaamheden doet het waterschap zelf. De verantwoordelijkheid voor de overige sloten (30.000 km) ligt bij de aangrenzende grondeigenaar.

Vragen over onderhoud of planning: bel (0411) 618618

Als u vragen heeft over het maaien of over de onderhoudsplanning, bel of mail met het waterschap. We zorgen ervoor dat de juiste persoon binnen twee werkdagen contact opneemt met u. Bij spoed of calamiteiten wordt u natuurlijk direct teruggebeld.

Dit artikel komt uit onze agrarische nieuwsbrief Boeren met Water.