Ecologische verbindingszone (EVZ) Paaihurken

Waterschap De Dommel gaat een strook nieuwe natuur inrichten in de omgeving van de Rietmussen en de Soeterbeekseweg in Nuenen. Het gaat om een groene, natte zone van 550 meter. Deze strook vormt een verbinding tussen de natuurgebieden Dommeldal en het Nuenens Broek. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van planten en dieren. Het zorgt ervoor dat zij zich makkelijker van het ene naar het andere gebied kunnen verspreiden en verplaatsen.

Inloopbijeenkomst

Waterschap De Dommel organiseert een inloopbijeenkomst op dinsdag 9 mei. Wie interesse heeft kan het ontwerpplan voor de ecologische verbindingszone Paaihurken bekijken. Het projectteam is aanwezig voor uitleg en het beantwoorden van vragen.

Datum: dinsdag 9 mei 2023
Locatie: Gebroeders Teunisse V.O.F., Soeterbeekseweg 36, Nuenen.
Tijdstip: binnenlopen tussen 16.00 en 20.00 uur

Aanmelden is niet nodig

Natuur krijgt de ruimte

Ecologische verbindingszones gaan versnippering van de Brabantse natuur tegen, doordat zij natuurgebieden verbinden. Deze zones dragen bij aan een klimaatrobuust watersysteem waarin er meer ruimte is voor water. Dit is belangrijk voor de toekomst. Projectleider Wim Cardinaal van Waterschap De Dommel: "Het stukje natuur dat we hier gaan inrichten is een kleine stapsteen, maar vormt een belangrijke schakel tussen de natuurgebieden Nuenens Broek en het Dommeldal. We dempen de sloot over een lengte van 250 meter en de oevers worden flauwer. Ook komt een poel en we zaaien de natuurzone in met een bloemrijk grasland. Dit zorgt voor een sterkere biodiversiteit. Dieren als de ree, kamsalamander, de kleine ijsvogelvlinder en de waterspitsmuis voelen zich hier straks thuis."

Voorbeeld van een flauwe oever in een ecologische verbindingzone

Water langer vasthouden

Wim Cardinaal: “Ook hebben we gekeken naar extra mogelijkheden om de verdroging in het gebied tegen te gaan. We plaatsen hier daarom ook twee stuwen. Deze stuwen zorgen ervoor dat we meer water kunnen vasthouden. Het vasthouden van water is erg belangrijk. We willen meer water in de grond laten trekken om ons grondwater aan te vullen.”

Planning

Begin mei ligt het ontwerp voor de ecologische verbindingszone ter inzage voor een periode van 6 weken. Meer informatie hierover is te lezen op: www.dommel.nl/evzpaaihurken. De uitvoering van het werk staat op de planning voor het najaar en duurt een paar weken.

Samenwerking en financiering

Het inrichten van Ecologische verbindingszone (EVZ) Paaihurken is een gezamenlijke opgave van Waterschap De Dommel en de gemeente Nuenen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.