Tot begin 2023 werkt Waterschap De Dommel aan het bouwen, testen en in gebruik nemen van een groengasinstallatie op de rioolwaterzuivering (RWZI) Tilburg. Groen gas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Zo werken we samen op een circulaire manier aan schoon water en een duurzame toekomst voor Tilburg en omgeving.

Wat doet de groengasinstallatie?

Na het zuiveren van rioolwater blijft er zuiveringsslib over. Op dit moment wordt dit zuiveringsslib op de energiefabriek van RWZI Tilburg omgezet naar biogas. De groengasinstallatie gaat straks het biogas omzetten naar groen gas. Groengas is van aardgaskwaliteit. Het groen gas gaan we gebruiken om de rioolwaterzuivering te laten draaien, inzetten als transportbrandstof, én we leveren het aan het gasnet van Enexis voor Tilburg en omgeving.

Enexis maakte er een mooi en informatief filmpje(externe link) van

Zie ook het artikel in het Brabants Dagblad van 2 maart 2023: Waterschap levert gas uit poep en pies(externe link)

Aanpak

Op dit moment vinden de werkzaamheden plaats om de groengasinstallatie met CO2 afvang verder af te bouwen. De meeste onderdelen van de groengasinstallatie zijn prefab gemaakt. Voor de bouwvak werd de groengasinstallatie in ongeveer drie weken tijd opgebouwd op het terrein van de rioolwaterzuivering van Tilburg. De groengasinstallatie is eind 2022 in gebruik genomen. Begin 2023 volgt een testfase.

Resultaat

Het aanleggen van een groengasinstallatie op de RWZI van Tilburg heeft veel voordelen:

  • We werken mee aan de warmtetransitie door een duurzaam alternatief voor aardgas te produceren.
  • Doordat we het groen gas gaan leveren aan het gasnet van Enexis levert ons groen gas ook geld op. Hiermee verdienen we de investering in de bouw van de groengasinstallatie in enkele jaren terug. Dit kan op termijn zelfs een verlaging van de zuiveringskosten voor de belastingbetaler betekenen.
  • Groen gas gaan leveren aan het gasnet betekent ook dat we nog meer van ons zuiveringsslib kunnen omzetten in duurzame energie.

Tijdens het omzetten van biogas naar groen gas ontstaat CO2. Bij de groengasinstallatie wordt een aparte installatie gebouwd die het CO2 opvangt en vloeibaar maakt. Deze kooldioxide in vloeibare vorm kan goed gebruikt worden in bijvoorbeeld de tuinbouw. In de toekomst gaan we op zoek naar nog meer toepassingen voor de vloeibare CO2. Door deze maatregel stoten we minder CO2 uit en dragen we bij aan ons doel om als waterschap in 2025 50% minder CO2 uit te stoten.

Samenwerking

De groengasinstallatie wordt gebouwd door Bright Biomethane(externe link).

Meer informatie

Mocht u meer willen weten over de bouw van de groengasinstallatie dan kunt u contact opnemen met Joost Bekkers, project manager via jbekkers@dommel.nl of 0411 – 618 618.

Zie ook

Ontwikkelingen in de directe omgeving

In de directe omgeving van de rioolwaterzuivering (RWZI) van Tilburg gaat de komende jaren nog veel gebeuren.

Landschapspark Pauwels

De RWZI ligt in het gebied waar Gemeente Tilburg het Landschapspark Pauwels ontwikkelt. De komende tien jaar werken gemeente en waterschap samen om binnen Pauwels een groot Water- en klimaatlandschap te ontwikkelen. Meer informatie hierover leest u op de website van Landschapspark Pauwels(externe link).

Recropassage en EVZ

In Landschapspark Pauwels realiseren Gemeente Tilburg en Provincie Noord-Brabant een recropassage en een ecologische verbindingszone (EVZ), om ervoor te zorgen dat planten en dieren vrij kunnen groeien en bewegen in het gebied. Waterschap De Dommel is partner in de totstandkoming van de ecologische verbindingszone.

Renovatie RWZI Tilburg

Eind 2022 starten we met de renovatie van zuiveringsonderdelen op de RWZI Tilburg. Binnenkort wordt er een online projectpagina ingericht met meer informatie over deze werkzaamheden.

Verplaatsing waterberging

Tot eind 2023 werkt TenneT voor Waterschap De Dommel aan het verplaatsen van de waterberging van de rioolwaterzuivering (RWZI) Tilburg. Deze verplaatsing is nodig door de komst van een nieuw hoogspanningsstation van Tennet. Meer informatie hierover leest u op de projectpagina over het verplaatsen van de waterberging

Nooduitlaat en noodberging

Een nooduitlaat en noodberging in de aanvoerleidingen van de RWZI Tilburg zorgen ervoor dat we in geval van nood het water van hevige regenbuien uit het stedelijk gebied Tilburg tijdelijk kunnen opvangen en vervolgens stapsgewijs door de rioolwaterzuivering laten gaan. De plannen voor een eventuele aanleg van een nooduitlaat en noodberging in de aanvoerleidingen van de RWZI Tilburg zijn in een voorbereidende fase. De verwachting is dat deze plannen in 2023 concreet worden.

Haalbaarheidsonderzoek moerasbos

Kan een moerasbos goed zijn voor flora en fauna in het gebied rond de RWZI Tilburg? Dit onderzoeken we de komende periode in een haalbaarheidsonderzoek. Een moerasbos zorgt voor het sneller ecologiseren van gezuiverd rioolwater. Resultaten van het onderzoek worden in 2023 verwacht.