Tot in 2023 werkte Waterschap De Dommel aan het bouwen, testen en in gebruik nemen van een groengasinstallatie met CO2 afvang op de rioolwaterzuivering (RWZI) Tilburg. Groen gas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Zo werken we samen op een circulaire manier aan schoon water en een duurzame toekomst voor Tilburg en omgeving.

Wat doet de groengasinstallatie?

Na het zuiveren van rioolwater blijft er zuiveringsslib over. Dit zuiveringsslib wordt op de energiefabriek van RWZI Tilburg omgezet naar biogas. De groengasinstallatie zet het biogas weer om naar groen gas. Groengas is van aardgaskwaliteit. Het groen gas leveren we het aan het gasnet van Enexis voor Tilburg en omgeving.

Enexis maakte er een mooi en informatief filmpje van

Zie ook het artikel in het Brabants Dagblad van 2 maart 2023: Waterschap levert gas uit poep en pies

En het artikel in Het Waterschap van oktober 2023: De Dommel geeft vol (groen) gas

Aanpak

De meeste onderdelen van de groengasinstallatie zijn prefab gemaakt. Voor de bouwvak van 2022 werd de groengasinstallatie in ongeveer drie weken tijd opgebouwd op het terrein van de rioolwaterzuivering van Tilburg. De groengasinstallatie is eind 2022 in gebruik genomen. Begin 2023 volgde een testfase. Op dit moment wordt het bouwproject afgerond.

Resultaat

Een groengasinstallatie met CO2 afvang op de RWZI van Tilburg heeft veel voordelen op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie:

  • We werken mee aan de warmtetransitie door een duurzaam alternatief voor aardgas te produceren.
  • Doordat we het groen gas leveren aan het gasnet van Enexis levert groen gas ook geld op. Hiermee verdienen we de investering in de bouw van de groengasinstallatie in enkele jaren terug. Dit kan op termijn zelfs een verlaging van de zuiveringskosten voor de belastingbetaler betekenen.
  • Groen gas leveren aan het gasnet betekent ook dat we nog meer zuiveringsslib van onze rioolwaterzuiveringen kunnen omzetten in duurzame energie.

Tijdens het omzetten van biogas naar groen gas ontstaat CO2. Bij de groengasinstallatie is een aparte installatie gebouwd die het CO2 opvangt en vloeibaar maakt. Deze kooldioxide in vloeibare vorm kan goed gebruikt worden in bijvoorbeeld de tuinbouw. In de toekomst gaan we op zoek naar nog meer toepassingen voor de vloeibare CO2. Door deze maatregel stoten we minder CO2 uit en dragen we bij aan ons doel om als waterschap in 2025 50% minder CO2 uit te stoten.

Samenwerking

De groengasinstallatie wordt gebouwd door Bright Biomethane.

Meer informatie

Mocht weten over de bouw van de groengasinstallatie? Neem dan contact op met project manager Joost Bekkers via jbekkers@dommel.nl of 0411 – 618 618.

Zie ook

Ontwikkelingen in de directe omgeving

In de directe omgeving van de rioolwaterzuivering (RWZI) van Tilburg gaat de komende jaren nog veel gebeuren.

Landschapspark Pauwels

De RWZI ligt in het gebied waar Gemeente Tilburg het Landschapspark Pauwels ontwikkelt. De komende tien jaar werken gemeente en waterschap samen om binnen Pauwels een groot Water- en klimaatlandschap te ontwikkelen. Meer informatie hierover staat op de website van Landschapspark Pauwels.

Recropassage en EVZ

In Landschapspark Pauwels realiseren Gemeente Tilburg en Provincie Noord-Brabant een recropassage en een ecologische verbindingszone (EVZ), om ervoor te zorgen dat planten en dieren vrij kunnen groeien en bewegen in het gebied. Waterschap De Dommel is partner in de totstandkoming van de ecologische verbindingszone.

Renovatie RWZI Tilburg

De komende jaren renoveren we alle zuiveringsonderdelen van de RWZI Tilburg. Meer informatie staat op de projectpagina van de renovatie RWZI Tilburg.

Verplaatsing waterberging

Tot eind 2024 werkt TenneT voor Waterschap De Dommel aan het verplaatsen van de waterberging van de rioolwaterzuivering (RWZI) Tilburg. Deze verplaatsing is nodig voor het nieuwe hoogspanningsstation van Tennet. Meer informatie hierover staat op de projectpagina over het verplaatsen van de waterberging

Nooduitlaat en noodberging

Met een nooduitlaat en noodberging aan het begin van de RWZI Tilburg zorgen we ervoor dat we in geval van nood het water van hevige regenbuien uit de stad Tilburg tijdelijk kunnen opvangen. En vervolgens stapsgewijs door de rioolwaterzuivering laten gaan. De plannen voor een eventuele aanleg van een nooduitlaat en noodberging bij RWZI Tilburg zijn in voorbereiding. De verwachting is dat deze plannen in 2024 duidelijk worden.

Haalbaarheidsonderzoek moerasbos

Kan een moerasbos goed zijn voor planten en dieren in het gebied rond de RWZI Tilburg? Dit onderzoeken we de komende periode in een haalbaarheidsonderzoek. Een moerasbos zorgt voor het sneller ecologiseren van gezuiverd rioolwater. Resultaten van het onderzoek worden in 2024 verwacht.