Wilt u grondwater oppompen om bijvoorbeeld te gebruiken in het bedrijfsproces (wassen van groenten of maken van frisdranken)? Of voor het aanvullen van regenwater? Voor het schoonmaken van de bodem, een verlaging van de grondwaterspiegel of voor een brandweerput? Dan heeft u in sommige gevallen toestemming nodig van de provincie. Bijvoorbeeld als deze onttrekking groter is dan 150.000 m³ per jaar. Ook als het gaat om het oppompen van water voor een openbare voorziening voor drinkwater. Of voor het verwarmen of koelen van sommige ruimtes.

Advies

Door de droogte adviseren wij zo min mogelijk water te onttrekken.

Controleer of een vergunning of melding nodig is

Via de Vergunningchecker kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen bij Waterschap De Dommel. Hier ziet u ook of u een melding moet doen. Tip: sla op als PDF. Stuur deze mee met uw aanvraag of melding.

Doe de vergunningcheck(externe link)

Geen vergunning nodig voor kleine onttrekkingen

U hoeft geen vergunning aan te vragen 

Bronbemalingen

Saneringen

Onttrekkingen voor bedrijfsproces kleiner dan 150.000 m³ per jaar

Moet u meer water onttrekken voor bijvoorbeeld het maken van frisdrank of het wassen van groenten?  Dan kunt u beter water uit de beek gebruiken. Of gebruik uw afvalwater opnieuw. Voor onttrekkingen die niet in de lijst hierboven staan, is een vergunning nodig. Voor bedrijven zijn dit de mogelijkheden tot het uitbreiden van het oppompen van grondwater:

  • Is het oppompen van water uit de bodem voor andere doelen dan menselijk gebruik? Dat mag binnen de bebouwde kom alleen bij wateroverlast.
  • Uit de aanvraag moet blijken dat grondwater echt nodig is. Heeft u de vergunning binnen drie jaar na het verlenen (bijna) niet gebruikt? Dan kunnen we deze aanpassen of intrekken.
  • Het water uit de bodem is (gedeeltelijk) voor menselijk gebruik;
  • De putten mogen een maximale diepte hebben tot in watervoerende pakket 1b. Zijn er geen pakketten 1a en 1b? Of liggen deze ondieper dan 80 meter? Dan geldt watervoerende pakket 2a. Wanneer er geen scheidende laag is geldt een maximale diepte van 80 meter;
  • Hoeveel grondwater mogen drinkwaterbedrijven en bedrijven die water gebruiken voor het bedrijfsproces onttrekken? In Noord-Brabant is dit in totaal maximaal 268 miljoen m3.

Voorzieningen om brand te blussen

Heeft u een vergunning nodig omdat er een grotere diepte nodig is dan mag volgens de algemene regels? Dan kijken we of het echt nodig is om deze voorziening om brand te blussen aan te leggen. U moet namelijk aan de eisen uit het Bouwbesluit en andere regels op het gebied van brandveiligheid voldoen. Ook bekijken we of extra zaken voor bescherming nodig zijn.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Vraag een vergunning voor water aan of doe een melding via www.omgevingsloket.nl(externe link).

Let op: Wilt u grondwater onttrekken op grond van iemand anders? Dan heeft u toestemming nodig van de eigenaar van deze grond. Geef bij de aanvraag de volgende gegevens aan ons door:

  • perceelnummer(s),
  • naam, adres en handtekening van de eigenaar van de grond.

Levertijd

De behandeling van uw aanvraag voor een watervergunning duurt meestal niet langer dan acht weken. Behalve als de aanvraag ingewikkeld is. Dan kan het tot zes maanden duren.

Geldigheid

Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, behalve als dit in de vergunning anders staat.

Regelgeving