Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel heeft Henk Kielenstijn benoemd als secretaris-directeur. Hij begint op 1 juni 2021. Kielenstijn (50) is nu hoofd van de afdeling Sociaal bij de gemeente Tilburg. Hij volgt Antje Dekker op die met pensioen gaat.

Het algemeen bestuur maakte op 31 maart kennis met Henk Kielenstijn. Kielenstijn: "Ik bedank het bestuur voor zijn vertrouwen in mij. Ik zie mooie kansen en uitdagingen in het Dommelgebied. Effectief en prettig samenwerken staat bij mij voorop; met het bestuur, met de medewerkers en met de partners van het waterschap. Dat vraagt om open staan voor de omgeving, weten wat er speelt en met oog voor vernieuwingen."

Watergraaf Erik de Ridder kijkt uit naar een mooie samenwerking. De Ridder: “Henk Kielenstijn is een natuurlijke verbinder en krachtige regisseur. Hij heeft veel ervaring in een bestuurlijke omgeving. En op verschillende terreinen. Een prima basis om onze organisatie te leiden bij het waarmaken van ons nieuwe Waterbeheerprogramma. Een ambitieus programma waarin we flinke stappen willen zetten naar een toekomstbestendige waterhuishouding.” Het algemeen bestuur stelde op 31 maart 2021 het Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 vast.

Ervaren manager

Kielenstijn is een ervaren manager. Na een overstap vanuit het bedrijfsleven heeft hij meer dan tien jaar leiding gegeven in een politiek-bestuurlijke omgeving. Op dit moment is hij hoofd van de afdeling Sociaal bij de gemeente Tilburg. Eerder was hij in Tilburg verantwoordelijk voor de afdeling Economie en Arbeidsmarkt. Daarvoor werkte hij in verschillende functies bij de gemeenten Nijmegen en Helmond en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Kielenstijn studeerde Fiscale Economie in Tilburg.

Als secretaris-directeur adviseert Henk Kielenstijn het dagelijks en algemeen bestuur en de watergraaf en geeft hij leiding aan de organisatie.