Vandaag is de overeenkomst voor de herinrichting van het Beekdal Nieuwe Leij ondertekend. Door de verbetering van het Beekdal worden ecologie, landschap, waterhuishouding en recreatie versterkt. Deze groenblauwe zone ligt aan de Zuidrand van Goirle en is een samenwerking tussen de familie van Puijenbroek (VP Capital), Waterschap De Dommel en de gemeente Goirle.

De herinrichting van het Beekdal is onderdeel van de impuls die de gemeente Goirle aan de Zuidrand wil geven door de functies wonen, water, natuur en cultuurhistorie in samenhang te ontwikkelen.

Hiervoor worden de bestaande fabrieksgebouwen op het HAVEP-terrein van de familie Van Puijenbroek afgebroken en wordt de Leij verlegd. Hierdoor kan het gebied worden ingericht tot een ruim opgezette woonwijk met aansluitend natuurgebied. Naast het industrieel erfgoed aan de Watermolenstraat wordt ook het huidige bedrijfsgebouw van HAVEP aan de Bergstraat gerenoveerd. Het bedrijf verhuist naar de Parallelweg in Goirle waar een nieuw duurzaam pand wordt gerealiseerd.

Met de herinrichting van Beekdal Nieuwe Leij ontstaat een kwalitatief hoogwaardig en versterkt natuurgebied en een waterbergingsgebied. Het gebied groeit van 4 naar 10 hectare. De huidige agrarische gronden worden omgevormd en uitgebreid naar diverse natuurtypen zoals bos, water, vochtig hooiland, poelen en ruigte. Het wordt een kruiden- en faunarijk gebied met grasland en bos, waardoor de biodiversiteit in het gebied wordt versterkt. Door het nieuwe Beekdal ontstaat een recreatief gebied waar wandelen, fietsen, spelen en natuurbeleving samengaan.

De werkzaamheden Beekdal starten dit najaar en de herinrichting zal naar verwachting medio 2021 zijn afgerond. HAVEP kan naar verwachting medio 2021 haar nieuwe onderkomen betrekken. De realisatie van de woonwijk start medio 2022.

Guus van Puijenbroek, directeur VP Capital:

“Dit project geeft de mogelijkheid om ook dicht bij huis concreet invulling te geven aan onze ambitie om duurzame vooruitgang te versnellen. Dat doen we door wonen en natuur in samenhang te ontwikkelen op deze bijzondere plek waar we al ruim 150 jaar een sterke verbondenheid met Goirle hebben.” 

Liselotte Franssen, wethouder gemeente Goirle:

“Het klimaat verandert en de gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving worden steeds meer zichtbaar. Dit betekent dat we anders moeten kijken naar woningbouw, energie, natuur, afval en grondstoffen. De gemeente Goirle wil een duurzame gemeente zijn. Daarom zijn we blij met deze ontwikkeling die voorziet in duurzame woningen en tegelijkertijd een boost geeft aan het natuurgebied. Natuur die steeds belangrijker wordt voor een leefbaar klimaat in ons dorp. Veel groen zorgt namelijk voor rijke biodiversiteit, verkoeling op warme dagen en vermindert luchtvervuiling. Doordat het gebied straks water nog beter kan bergen draagt het ook nog eens bij aan een goede waterafvoer bij extreme buien. Iets waar we in de toekomst steeds meer te maken mee krijgen.”

Vincent Lokin, dagelijks bestuurslid Waterschap De Dommel:

“Al snel in de samenwerking heeft de familie Van Puijenbroek de waterdoelen omarmd en volwaardig in de uitwerking van het project meegenomen. Dit heeft geresulteerd in een duurzaam waterrobuust ontwerp van het bebouwd gebied, met een overgang naar het landelijk gebied waar het beekdal centraal staat plus een nieuwe inrichting van Nieuwe Leij waarin de flora en fauna meer mogelijkheden krijgen. Daarnaast is er meer ruimte voor het water in het ontwerp waardoor de peilen en het wateroppervlak dynamischer zijn. Voor het waterschap een uniek project waarin een particuliere partij maatschappelijke waterdoelen en opgaven realiseert. Wij zijn als waterschap hier blij mee en zijn op zoek naar meer initiatiefnemers die deze uitdaging willen aangaan.”

De visie “Zuidrand Goirle” is in 2015 vastgesteld door de gemeente Goirle. Het ontwerp van het Beekdal is een samenwerking tussen VP Capital, gemeente Goirle en waterschap de Dommel. Verder zijn de Provincie Brabant, Brabants Landschap en de Stichting biodiversiteit Goirle betrokken. Het beheer en onderhoud van het nieuwe gebied wordt een gezamenlijk verantwoordelijkheid van VP Capital en Waterschap De Dommel.