Vanaf maandag 24 augustus 2020 starten Waterschap De Dommel en Natuurmonumenten met het uitvoeren van de vervolgmaatregelen in het project Natuur Natuurparel Kampina Logtse Velden en Smalbroeken. Hierin wordt gewerkt aan het herstel van de natte natuur in het beekdal van de Beerze, in het zuidoosten van het natuurgebied. In februari is al een gedeelte van de bomen op de wal langs de Heiloop verwijderd. Aannemer Van Beers uit Hoogeloon gaat nu de grootste werkzaamheden uitvoeren. Het streven is om het project aan het eind van dit jaar af te ronden.
Zeldzame blauwgraslanden