Wilt u bestuurder worden bij Waterschap De Dommel? Dan kunt u zich verkiesbaar stellen voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. Om dit te kunnen doen moet u zich kandidaat stellen.

Aan welke eisen moet een kandidaat volgens de wet voldoen?

 • U woont in het gebied van Waterschap De Dommel, of u wilt daar gaan wonen.
 • U bent 18 jaar of ouder tijdens de zittingsperiode van het algemeen bestuur.
 • U heeft kiesrecht.

Daarnaast letten we op de andere werkzaamheden die u heeft. Misschien heeft dit andere werk zoveel te maken met het waterschap, dat u niet tegelijk bestuurslid kunt zijn. Zulke functies passen niet bij elkaar. U vindt ze in de Waterschapswet (artikel 31, lid 2)(externe link)

Hoe kunt u zich opgeven als kandidaat?

U kunt zich op drie manieren opgeven als kandidaat:

 • Herkent u zich in de ideeën van een bestaande partij? Dan kunt u zich bij hen aansluiten. Neem dan contact op met deze partij.
 • U doet mee met een eigen lijst.

Dat kan op twee manieren:

 1. U laat de naam van uw lijst uiterlijk 19 december 2022 inschrijven bij het centraal stembureau van Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel.
 2. Laat u zich niet uiterlijk 19 december 2022 inschrijven? Dan kunt u meedoen met een blanco lijst. Dan staat er alleen een nummer boven de lijst.
 • U solliciteert naar een geborgde zetel bij ZLTO (agrariërs), KvK (bedrijven) of VBNE (natuurterreinen). Dit is een zetel waarvoor geen verkiezingen plaatsvinden.

Welke partijen nemen deel aan de verkiezingen?

Dat is nog niet bekend. Partijen kunnen zich tot 19 december 2022 inschrijven. Politieke partijen die mee willen doen moeten op 30 januari 2023 hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau.

Welke partijen zijn ingeschreven?

Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen, moet een (politieke) partij ingeschreven zijn bij het waterschap.

Doorwerking register van de Tweede Kamer

Bij de Kiesraad ingeschreven aanduidingen (partijnamen) voor de Tweede Kamerverkiezingen gelden ook voor de waterschapsverkiezingen. Dan is er geen aparte inschrijving van de aanduiding nodig bij het centraal stembureau van het waterschap. De aanduidingen in het register van de Tweede Kamer vindt u op de website van de Kiesraad(externe link).

Register van aanduidingen

De volgende aanduidingen van politieke groeperingen staan op dit moment ingeschreven bij het centraal stembureau voor de verkiezing van het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel:

 • AWP niet politiek wel deskundig
 • Ouderen Appèl - Hart voor Water
 • Water Natuurlijk
 • Werken aan Water

Kijk bij Bestuur om te zien uit welke partijen ons algemeen bestuur nu bestaat.

Inschrijven van een nieuwe politieke partij

Is een partij nog niet ingeschreven bij Waterschap De Dommel of de Tweede Kamer? Dan moet dit nog gebeuren. Stuur uiterlijk 19 december een registratieverzoek (verzoek tot inschrijving)  naar het centraal stembureau van Waterschap De Dommel. Bekijk de eisen van een registratieverzoek(externe link).

Waarborgsom

Voor het registratieverzoek moet u een waarborgsom van € 225,- overmaken aan het waterschap. Levert de politieke groepering bij de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst in? Dan stort het waterschap de waarborgsom terug.

Aantal zetels

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden. 23 zetels worden door verkiezingen ingevuld. Naast deze 23 zetels voor de inwoners, worden 7 leden benoemd namens bedrijven, agrariërs en natuurterreinen. Voor deze leden vinden geen verkiezingen plaats. Dit noemen we de geborgde zetels. Deze benoemingen vinden plaats door:

 • de Kamer van Koophandel (KvK) voor 2 zetels;
 • Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) voor 3 zetels;
 • Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) voor 2 zetels.

Geborgde zetels

Met deze informatie over de geborgde zetels gaan we uit van de wet, zoals die nu geldt. Er ligt een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, waarin het aantal geborgde zetels omlaag gaat naar 4. We verwachten dat de Eerste Kamer hier in september 2022 een besluit over neemt.  Wordt het wetsvoorstel goedgekeurd? Dan volgt er een verordening (regels) van de Provincie. Dat kan nog gevolgen hebben voor het aantal plekken in het algemeen bestuur.

Hoe ziet de rol van bestuurslid er uit?

Hieronder vindt u meer informatie over de functie van algemeen bestuurslid en van dagelijks bestuurslid. Ook leest u hoeveel tijd het kost en wat u hiervoor moet kunnen.

Profiel lid algemeen bestuur

De functie van een waterschapsbestuurder is een veeleisende functie. Een AB-lid (lid van het algemeen bestuur) is betrokken, weet wat er speelt en kan dat uitleggen in de openbare vergaderingen.

Daarom moet een AB-lid:

 • 2 tot 4 dagen per maand (leeswerk inbegrepen) beschikbaar zijn;
 • gevoel voor water en waterschappen hebben. Een AB-lid bestudeert waterkwaliteit, waterveiligheid, waterzuivering en waterkwantiteit;
 • volksvertegenwoordiger zijn. Een AB-lid weet wat er leeft onder de inwoners. Hij vertegenwoordigt hen en legt actief de gemaakte keuzes uit. De inwoners vertrouwen hem;
 • van plan zijn vier jaar lid van het bestuur te blijven;
 • goede communicatieve vaardigheden hebben, schriftelijk én mondeling;
 • eerlijk en betrouwbaar zijn;
 • maatschappelijk betrokken zijn;
 • het liefst (bestuurlijke) ervaring hebben.

Profiel lid dagelijks bestuur

De functie van een waterschapsbestuurder is een veeleisende functie. Een DB-lid (lid van het dagelijks bestuur) is betrokken. Hij weet wat er speelt en kan dat uitleggen in de openbare vergaderingen.

Daarom moet een DB-lid:

 • 3 hele dagen per week beschikbaar zijn;
 • bij voorkeur bestuurlijke of managementervaring hebben in een middelgroot bedrijf of bij de overheid;
 • gevoel voor water en waterschappen hebben. Een DB-lid bestudeert waterkwaliteit, waterveiligheid, waterzuivering en waterkwantiteit;
 • bijzondere interesse hebben in het waterbeheer, waterschapsbestel, ruimtelijke ordening, bestuursvormen, communicatie, klimaat, relatie water en maatschappelijke omgeving;
 • volksvertegenwoordiger zijn. Een DB-lid weet wat er leeft onder de inwoners. Hij vertegenwoordigt hen en legt actief de gemaakte keuzes uit;
 • wint en houdt het vertrouwen van het algemeen bestuur;
 • van plan zijn vier jaar lid van het bestuur te blijven;
 • goede communicatieve vaardigheden hebben, schriftelijk én mondeling;
 • eerlijk, betrouwbaar en sociaal zijn;
 • maatschappelijk betrokken zijn.