Aannemer Van Beers is voortvarend van start gegaan. De planning van het graven van de nieuwe beek loopt op schema. Er is inmiddels 60% van de nieuwe beek gegraven. Naast de nieuwe beek zijn ook de meanders in het bos gegraven; een uitdaging, omdat dit gedeelte een vrij nat is. De aannemer heeft hiervoor een kleinere kraan ingezet. Dit heeft ook meteen als voordeel dat er weinig bomen en bestaande beplanting verwijderd hoeft te worden.

 

Door het graven zien de nieuwe delen er nog niet “natuurlijk” uit. Er staat ook nog geen beplanting. Dat gebeurt aan het einde van de werkzaamheden. U leest hierover meer in een volgende nieuwsbrief.  We kunnen niet wachten tot volgend najaar en laten ook dan graag zien hoe het beekdal zich ontwikkeld heeft!