Deze week hadden we dagen met flink wat regen. De waterpeilen zijn weer gestegen. Het is nat maar op de meeste plaatsen in ons gebied is er nog ruimte. Rond Goirle, Lage Mierde en Vessem zorgt de regen korte tijd voor meer overlast. Het weekend zal niet helemaal droog blijven, het KNMI voorspelt niet veel regen. We verwachten dat het watersysteem deze regen kan verwerken. Op de meeste plaatsen is het waterpeil vandaag al stabiel of gaat het zakken.

Het peil in sloten en beken reageert nu sneller dan normaal op regen. Dat komt door de bodem, die nog vol zit met water na alle regen van vorig jaar. We voeren daarom water af waar het moet en houden het vast waar het kan. Alleen als het langer droog blijft, zakt het grondwater naar normale waarden. Het staat nu bijna overal hoger dan normaal in de winter.

We houden de situatie continu in de gaten, ook tijdens de carnavalsdagen. Dit doen we door de waterstanden en weersvoorspellingen nauwlettend te monitoren. Gemalen, krooshekken en duikers worden buiten extra gecontroleerd. Waar het nodig is, nemen we voorzorgsmaatregelen. Zo zijn drie van onze waterbergingsgebieden automatisch volgelopen. En dat is precies waarvoor zo’n gebied bedoeld is: water parkeren in natte tijden.

Zie ook: Wateroverlast, wat kun je van ons verwachten?

Bereikbaarheid waterschap en meldingen

We begrijpen dat het soms verwarrend is bij wie je moet zijn voor een melding van wateroverlast. Er zijn meerdere instanties in de weer om wateroverlast te voorkomen of om in te springen bij kritische situaties.

Als waterschap houden wij ons vooral bezig met de waterstanden in de grote waterlopen en beken en met de veiligheid van de keringen. Vanwege de vele meldingen, kunnen er telefonisch langere wachttijden zijn. Heb je melding van wateroverlast, meld deze bij voorkeur digitaal. Stuur je contactgegevens, locatie (postcode en huisadres) en omschrijving van de melding naar info@dommel.nl of via het contactformulier. (externe link)

Wie te bellen bij wateroverlast?

Is er geen acuut gevaar en heb je schade aan je woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Is er sprake van overlast in de openbare ruimte, zoals ondergelopen wegen door een verstopte riolering of losliggende putdeksels, dan zie je in onderstaande tabel wie je kunt bellen.

Wateroverlast - Wie bel ik?