Waterschap De Dommel start medio 2019 met het verhogen van de dijken in Esch. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat Esschenaren ook in de toekomt droge voeten houden. De dijken worden hoger dan eerder gepland vanwege nieuwe inzichten in het effect van klimaatverandering. Onderdeel van de plannen rond de keringen in Esch is ook het verplaatsen van de huidige stuw ter hoogte van de Kollenberg. Er komt een nieuwe, kleinere stuw ter hoogte van buurtschap De Ruiting.