“We hadden een gemiddelde winter en een voorjaar met zelfs iets minder regen dan gemiddeld. En dat terwijl we veel neerslag nodig hadden om de tekorten in te lopen. Wat we nu doen is dus hopen op een natte zomer, en ondertussen alles op alles zetten om zoveel mogelijk water vast te houden”, vertelt waterschapper Lonneke Schilte in een terugblik op de droogte. > 3 vragen over de droogte

Beeldmerk Boeren met water

 Aanmelden agrarische nieuwsbrief

Is het nu nog steeds droog?

“Heel kort gezegd: ja. Na de extreme droogte van vorig jaar wisten we al wel dat de tekorten te groot waren om in een paar maanden in te lopen. Bovendien hebben we het afgelopen half jaar zelfs iets minder neerslag dan gemiddeld gehad. Het neerslagtekort was daardoor begin juni nog iets groter dan vorig jaar rond deze tijd (zie grafiek KNMI). Omdat we in ons werkgebied nauwelijks mogelijkheden hebben om extra water in te laten zijn we vrijwel volledig afhankelijk van neerslag. Wat we nodig hebben, is zo’n zomer waar geen vakantievierder op zit te wachten: met langdurige, gestage regen.”

Zorgt de droogte nog voor beperkingen?

“Omdat de de grondwaterstand op de hoge zandgronden op peildatum 1 april te laag was, heeft Waterschap De Dommel een onttrekkingsverbod van grondwater voor grasland ingevoerd voor het gebied ten zuiden van Eindhoven tot de Belgische grens. Agrarisch ondernemers en grondeigenaren mochten hun grasland van 1 april tot 1 juni niet beregenen met grondwater. Sindsdien is de situatie nog nauwelijks verbeterd.
In een deel van ons gebied geldt sinds 1 april het standaard halfjaarverbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Ondanks de neerslag van juni zien we de afvoeren in de beken na een korte opleving begin juni nu weer zakken. Een aanvullend onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater kan komende tijd noodzakelijk zijn en zal in dat geval door het waterschap via diverse kanalen worden bekendgemaakt.”  

Wat kunnen we verder doen?

“Het uitgangspunt blijft: elke druppel die valt, moeten we zien vast te houden. Daar zetten wij ons als waterschap voor in. We merken dat dat ook voor de boeren in de regio geldt. Ondernemers denken meer dan anders mee. Ze laten bijvoorbeeld weten als het grondwerk klaar is en de stuw weer omhoog kan. Gelukkig, want dat samenspel is heel belangrijk. Daarnaast kunnen ondernemers zelf ook maatregelen nemen om water vast te houden. Denk aan het plaatsen van stuwtjes, zuinig beregenen met tools zoals Beregeningssignaal  en het verhogen van het organische stofgehalte van de bodem, zodat water beter vast wordt gehouden. En dit zijn maar een paar voorbeelden. Het is geweldig om te merken dat veel ondernemers zo meedenken, dat we echt samenwerken om de gevolgen van de droogte zoveel mogelijk te beperken.” Zelf water vasthouden? Het waterschap ondersteunt agrarisch ondernemers met materialen, informatie of een financiële bijdrage. Meer informatie over zelf water vasthouden.

Dit artikel komt uit onze agrarische nieuwsbrief Boeren met Water. Wilt u deze nieuwsbrief voortaan 4 x per jaar automatisch in uw mail, meld u dan hier aan

Heeft u gevonden wat u zocht?